× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lidande och hopp

1 Jag är mannen

som fått se lidande
under hans vredes ris.
2 Han har lett mig och fört mig
i mörker och inte i ljus.
3 Ja, han vände sin hand mot mig
gång på gång, dagen lång.
4 Han nötte ut mitt kött och min hud,
han krossade mina ben.
5 Han byggde en mur mot mig
och omringade mig
med bitterhet och möda.
6 På mörka platser lät han mig bo,
likt dem som länge varit döda.
7 Han har spärrat in mig
så att jag inte kommer ut,
han har lagt på mig tunga bojor.
8 Hur jag än klagar och ropar
stänger han ute min bön.
9 Han har spärrat mina vägar
med huggen sten
och gjort mina stigar krokiga.
10 Han var en björn på lur mot mig,
ett lejon i försåt.
11 Han förde mig på avvägar
och slet mig i stycken,
han lät mig ligga övergiven.
12 Han spände sin båge
och ställde mig som mål för sin pil.
13 Pilar från sitt koger
har han satt i mina njurar.
14 Jag har blivit till åtlöje
för hela mitt folk,
deras nidvisa hela dagen lång.
15 Han har mättat mig med bitterhet,
gett mig malört att dricka.
16 Han har krossat mina tänder
mot stenar,
han har tryckt ner mig i askan.
17 Du har fördrivit min själ från friden,
jag har glömt vad lycka är.
18 Jag sade:
”Det är slut med min livskraft
och mitt hopp till Herren.”
19 Tänk på min nöd och min hemlöshet,
malörten och det bittra!
20 Min själ tänker ständigt på det
och sjunker ihop inom mig.
21 Detta tar jag till hjärtat,
därför har jag hopp:
22 Det är Herrens nåd
att det inte är ute med oss,
att* det inte är slut
med hans barmhärtighet.
23 Den är ny varje morgon,
stor är din trofasthet.
24Herren är min del,
det säger min själ,
därför hoppas jag på honom.
25Herren är god
mot dem som väntar på honom,
mot den själ som söker honom.
26 Det är gott att i stillhet
hoppas på hjälp från Herren.
27 Det är gott för en man
att bära ett ok i sin ungdom.
28 Må han sitta ensam och tyst
när han lägger det på honom.
29 Må han sänka sin mun i stoftet,
kanske finns det ännu hopp.
30 Må han vända kinden
mot den som slår honom
och låta sig mättas av hån.
31 Herren förkastar ju inte
för evigt.
32 Om än han bedrövar
förbarmar han sig i sin stora nåd,
33 för det är inte av hjärtat
han plågar och bedrövar
människors barn.
34 När man krossar landets alla fångar
under sina fötter,
35 när man nekar en man hans rätt
inför den Högstes ansikte,
36 när man gör orätt mot någon
i hans sak –
skulle Herren inte se det?
37 Vem talar så att det sker,
om inte Herren befallt det?
38 Kommer inte både ont* och gott
från den Högstes mun?
39 Varför klagar en människa här i livet
när hon straffas* för sin synd?
40 Låt oss pröva våra vägar
och granska dem,
låt oss vända om till Herren!
41 Låt oss lyfta våra hjärtan och händer
till Gud i himlen!
42 Vi har syndat och gjort uppror,
och du har inte förlåtit.
43 Du har dolt dig i vrede
och förföljt oss,
du har dödat och inte skonat.
44 Du har dolt dig i moln
så att bönen inte når fram,
45 du har gjort oss till avskum
och förakt bland folken.
46 Alla våra fiender
spärrar upp sitt gap mot oss.
47 Faror och fallgropar möter oss,
förödelse och undergång.
48 Strömmar av tårar
rinner från mitt öga,
för dottern mitt folk går under.
49 Mitt öga flödar utan uppehåll,
det får ingen vila
50 förrän Herren blickar ner
från himlen och ser.
51 Mitt öga plågar min själ
när jag ser min stads alla döttrar*.
52 De jagade mig som en fågel,
de som utan orsak är mina fiender.
53 De ville släcka mitt liv här i gropen,
de kastade sten över mig.
54 Vattnen sköljde över mitt huvud,
jag sade: ”Jag är förlorad!”
55 Jag åkallade ditt namn, Herre,
från gropens djup.
56 Du har hört min röst,
stäng inte ditt öra
när jag ber om lindring och ropar.
57 Du kom nära när jag åkallade dig,
du sade: ”Var inte rädd!”
58 Herre, du tar dig an min sak,
du friköper mitt liv.
59Herre, du ser den orätt jag lider,
döm i min sak!
60 Du ser all deras hämndlystnad,
alla deras planer mot mig.
61 Du har hört deras hån, Herre,
alla deras planer mot mig,
62 mina fienders tal och onda tankar
mot mig dagen lång.
63 Se! Vare sig de sitter eller står
är det mig de hånar i sin sång.
64 Du ska återgälda dem, Herre,
efter deras händers verk.
65 Du ska ge dem en slöja över hjärtat,
din förbannelse ska drabba dem.
66 Du ska jaga dem i vrede
och förgöra dem
under Herrens himmel.

Fotnoter
3:22Det är HERRENS nåd att det inte är ute med oss, att   Andra handskrifter (så Peshitta): ”HERRENS nåd sinar inte, för”.
3:38ont   Straffdom och tuktan (5 Mos 28:15f ), inte orätt och ondska (Job 34:10 , 1 Joh 1:5 ).
3:39när hon straffas för   Annan översättning: ”en man över”.
3:51döttrar   Antingen stadens kvinnor eller byarna kring Jerusalem (jfr Ps 48:12 med not).

Parallellställen
3:4Ps 38:4 51:10 Klag 1:13.
3:6Ps 143:3.
3:7Job 3:23.
3:8Job 19:7f 30:20 Ps 22:3.
3:10Hos 5:14 13:7f Amos 5:19.
3:12Job 16:12 Ps 7:13 Klag 2:4.
3:14Job 30:9 Ps 69:12f Jer 20:7 Mika 2:4.
3:19Ps 69:22 Jer 9:15 Matt 27:34.
3:22Neh 9:31 Ps 78:38 Jer 3:12.
3:23Ps 52:3 Jes 33:2.
3:24Ps 16:5 73:26 119:57.
3:25Ps 40:2 42:6 12 Jes 25:9.
3:27Ps 119:71 Matt 11:29.
3:30Ps 123:3f Jes 50:6 Matt 5:39.
3:31Ps 103:9.
3:32Ps 106:45 Jes 54:8.3:37 Ps 33:9 Amos 3:6.
3:38Job 2:10 Jes 45:7 Jer 32:42 Amos 3:6.
3:39Luk 23:41.
3:422 Kung 24:2f Ps 106:6 Jer 5:7f.
3:44Jes 1:15 59:1f Sak 7:13.
3:45Ps 44:14f Nah 3:6.
3:46Klag 2:16.
3:47Jes 24:17 Jer 48:43.
3:48Jer 9:1 14:17 Klag 1:16.
3:53Jer 37:15f 38:6f.
3:54Ps 69:2 Jona 2:4f.
3:55Ps 88:7 Jona 2:3 Apg 16:24f.
3:57Ps 145:18 Jes 41:10 14.
3:63Ps 69:13 Job 30:9 Klag 3:14.
3:64Ps 28:4 137:8 Jer 50:29 51:56.
3:65Ps 69:24 Jes 6:10 2 Kor 3:14f.
3:66Ps 79:6.