× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Jag slöt ett förbund

med mina ögon:
att aldrig se på en ung kvinna.
2 Vilken lott skulle jag annars få
av Gud i höjden,
vilken del av den Allsmäktige
där ovan?
3 Ofärd drabbar ju orättfärdiga,
och olycka ogärningsmän.
4 Ser inte han mina vägar
och räknar alla mina steg?
5 Har jag umgåtts med lögn,
har min fot varit snar till svek?
6 Låt honom väga mig på en rättvis våg,
så ska Gud få se att jag är oskyldig.
7 Har mina steg vikit av ifrån vägen,
har mitt hjärta följt mina ögon,
har jag någon fläck på mina händer?
8 Då får en annan äta vad jag har sått
och mina plantor ryckas upp
med roten.
9 Har mitt hjärta förförts av en kvinna,
har jag stått på lur
vid min nästas dörr?
10 Då får min hustru mala korn
åt en annan
och främmande män ligga
i hennes famn.
11 Det hade varit
en skamlig handling,
en straffbar synd,
12 en eld som förtär
ända till avgrunden*
och föröder hela min skörd till roten.

13 Har jag kränkt
min tjänares eller tjänarinnas rätt
när de hade någon tvist med mig?
14 Vad skulle jag då göra
när Gud reser sig?
När han ställer mig till svars,
vad skulle jag säga?
15 Han som skapade mig i moderlivet
skapade ju dem också,
en och samme har berett oss båda
i modersskötet.

16 Har jag nekat de fattiga vad de önskat
eller låtit änkans ögon försmäkta?
17 Har jag ensam ätit mitt bröd
utan att den faderlöse
fått äta av det?
18 Nej, från min ungdom
har jag uppfostrat honom
som en far,
och från första stund
har jag tagit mig an änkor.
19 Har jag sett någon förgås utan kläder,
eller en fattig utan något
att skyla sig med?
20 Har inte hans hjärta välsignat mig,
fick han inte värma sig
i ull från mina lamm?

21 Har jag lyft min hand
mot den faderlöse
när jag såg mig ha medhåll i porten*?
22 Då får min axel lossna
från min skuldra
och min arm brytas från sin led,
23 då skulle jag frukta Guds straff
och stå maktlös inför hans majestät.

24 Satte jag mitt hopp till guldet,
kallade jag rent guld min trygghet?
25 Gladdes jag över
att min rikedom växte
och att min hand samlade
så mycket?
26 Hände det när jag såg
hur solljuset sken
och hur månen skred härligt fram,
27 att mitt hjärta i hemlighet
lät sig förföras
och jag gav dem en handkyss?
28 Även det hade varit
en straffbar synd,
för då hade jag förnekat
Gud i höjden.

29 Har jag glatt mig
åt min fiendes olycka,
fröjdat mig
när olyckan drabbade honom?
30 Nej, jag lät inte min mun synda
genom att begära hans liv
med en förbannelse.
31 Mitt husfolk kan vittna:
”Alla fick mätta sig
med kött vid hans bord.”
32 Främlingen behövde inte
övernatta på gatan,
jag öppnade mina dörrar mot vägen.

33 Har jag dolt mina brott som Adam
och gömt min skuld inom mig,
34 av fruktan för allt folket
och rädsla för fränders förakt,
så att jag teg
och inte gick utanför dörren?

35 O, att jag hade någon
som lyssnade på mig!
Se, här är min underskrift*.
Må den Allsmäktige svara mig.
Låt mig se min motparts
anklagelseskrift!
36 Sannerligen, jag skulle bära den
på min skuldra,
jag skulle fästa den som min krona.
37 Jag skulle redovisa alla mina steg
för honom,
möta honom som en furste.

38 Har min mark ropat över mig,
har dess fåror gråtit med varandra?
39 Har jag ätit dess frukt
utan att betala
eller sugit ut dem
som brukade jorden?
40 Då får törne växa i stället för vete,
ogräs i stället för korn.

Slut på Jobs tal.


Fotnoter
31:12avgrunden   Hebr. Abaddón (jfr Upp 9:11 ). Annan översättning: ”fördärvet”.
31:21medhåll i porten   I en process om den rättslöses egendom.
31:35underskrift   Hebr. taw , hebreisk bokstav som under GT:s tid skrevs som ett kors (jfr Hes 9:4 ).

Parallellställen
31:1Matt 5:28f.
31:42 Krön 16:9 Job 23:10 34:21 Ords 5:21 15:3 Jer 32:19.
31:6Job 13:18.
31:83 Mos 26:16 5 Mos 28:38f.
31:115 Mos 22:22.
31:15Ps 139:13 Ords 14:31 17:5 22:2 Ef 6:9.
31:17Jes 58:7.
31:24Ps 52:9 62:11 Mark 10:24f 1 Tim 6:17.
31:25Ps 62:11 Luk 12:16f.
31:275 Mos 4:19 Hes 8:16.
31:285 Mos 17:3f.
31:29Ord 24:17f.
31:301 Kung 3:11 Matt 5:44 Rom 12:14.
31:32Rom 12:13 Hebr 13:2 1 Petr 4:9.
31:331 Mos 3:8 Ps 32:5 Ords 28:13 Jak 5:16.
31:342 Mos 23:2.
31:35Job 23:3f.