× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Den som älskar fostran

älskar kunskap,
den som hatar tillrättavisning
är dum.

2 Den som är god
får nåd från Herren,
den som gör onda planer
blir fördömd.

3 Ingen människa kan bestå
genom ondska,
men de rättfärdigas rot
kan inte rubbas.

4 En driftig hustru är sin mans krona,
en skamlös är som röta i hans ben.

5 De rättfärdigas tankar är rätta,
de gudlösas råd bedrar.

6 De gudlösas ord lurar efter blod,
de ärligas tal räddar dem.

7 De gudlösa störtas
och finns inte mer,
men de rättfärdigas hus består.

8 Efter sitt förstånd blir man prisad,
men ett förvridet hjärta
blir föraktat.

9 Bättre vara ringa och ha en tjänare*
än spela förnäm och sakna bröd.

10 Den rättfärdige vet
hur hans boskap känner det,
men de gudlösas omsorg är grym.

11 Den som brukar sin åker
får bröd så det räcker,
den som jagar tomhet
saknar vett.

12 Den gudlöse har begär
till de ondas fångst*,
men de rättfärdigas rot ger frukt.

13 Den onde snärjs i sina läppars synd,
men den rättfärdige slipper ut
ur nöden.

14 Av munnens frukt
blir man mättad med gott,
vad människans händer har gjort
får hon tillbaka.

15 Dåren tycker själv hans väg är rätt,
vis är den som lyssnar till råd.

16 Dåren visar genast sin vrede,
klok är den som döljer en skymf.

17 Den ärlige talar sanning,
ett falskt vittne bedrar.

18 Tanklösa ord kan hugga som svärd,
men de visas tunga ger läkedom.

19 Sanna ord består för evigt,
en lögnaktig tunga
bara ett ögonblick.

20 De som smider onda planer
har svek i hjärtat,
de som främjar frid får glädje.

21 Inget ont drabbar den rättfärdige,
men de gudlösa får olycka
i fullt mått.

22Herren avskyr falska läppar,
de som handlar i sanning
behagar honom.

23 En klok man döljer sin kunskap,
dårars hjärtan ropar ut
sitt oförnuft.

24 Flitig hand får härska,
den late tvingas till trältjänst.

25 Bekymmer tynger en mans hjärta,
ett vänligt ord ger det glädje.

26 Den rättfärdige väljer sitt sällskap,
de gudlösas väg leder andra vilse.

27 Den late får inte tag i* sitt villebråd,
flit är för människan
en dyrbar skatt.*

28 På rättfärdighetens väg är liv,
på den vägen finns ingen död.

Fotnoter
12:9ha en tjänare   Annan översättning (Septuaginta): ”arbeta för sig själv”.
12:12fångst   Annan översättning: ”borg”.
12:27tag i   Andra handskrifter: ”steka”.
12:27flit är för människan en dyrbar skatt   Annan översättning: ”den flitige får en dyrbar skatt”.

Parallellställen
12:1Ps 141:5 Ords 10:17 13:1 18 15:5.
12:3Ords 10:25 11:5.
12:4Ords 14:1 18:22 31:10f.
12:52 Sam 15:31f 1 Kung 12:6f.
12:61 Sam 25:26 Ords 1:11 16 18.
12:7Job 34:25 Ords 14:11 Matt 7:24f.
12:9Ords 13:7.
12:105 Mos 25:4 Ords 27:23 1 Kor 9:9.
12:11Ords 28:19.
12:12Ords 11:6 21:10 1 Tim 6:9.
12:13Ps 7:15f 9:17 Ords 5:22 11:8 21:23.
12:14Ps 62:13 Ords 13:2 15:23 Matt 16:27 Rom 2:6 2 Kor 5:10 Upp 22:12.
12:15Ords 14:12 16:2 21:2.
12:16Ords 14:29 33 29:11.
12:17Ords 6:19 14:5 25 19:9.
12:18Ps 57:5 Ords 15:4.
12:21Ps 34:22 91:10 2 Petr 2:9f.
12:22Ps 5:7 Ords 6:16f 11:20.
12:23Ords 10:14 13:16 15:2 29:11.
12:24Ords 10:4 13:4 19:15.
12:25Ords 15:13 Jes 50:4.
12:26Ps 1:1.