× 
 Från
 Till
 Metod

 

Salomos ordspråk

1 Detta är Salomos ordspråk:

En vis son gläder sin far,
en dåraktig son
är en sorg för sin mor.

2 Oärlig vinst är till ingen nytta,
men rättfärdighet
räddar från döden.

3Herren låter inte
en rättfärdig själ hungra,
men han avvisar de ondas begär.

4 Lat hand gör fattig man,
flitig hand ger rikedom.

5 En klok son samlar
om sommaren,
en odåga till son sover i skördetid.

6 Välsignelser vilar
på den rättfärdiges huvud,
de gudlösas mun
gömmer på våld*.

7 Den rättfärdiges minne
blir till välsignelse,
de gudlösas namn multnar bort.

8 Ett vist hjärta tar emot tillsägelser,
dårens läppar leder till fall.

9 Den som lever hederligt
lever trygg,
den som går krokiga vägar
blir avslöjad.

10 Den som blinkar med ögonen
vållar smärta,
dårens läppar leder till fall*.

11 Den rättfärdiges mun
är en källa till liv,
de gudlösas mun
gömmer på våld.

12 Hat skapar gräl,
kärlek skyler alla synder.

13 Vishet finner man
på den klokes läppar,
riset är till för
den vettlöses rygg.

14 De visa sparar på kunskap,
dårens mun bjuder in olycka.

15 Den rikes välstånd
är hans fasta borg,
de armas fattigdom
deras fördärv.

16 Den rättfärdiges arbete
leder till liv,
den gudlöses vinst
leder till synd.

17 Att ta vara på förmaning
är vägen till livet,
den som föraktar tillrättavisning
leder andra vilse.

18 Den som döljer hat
har falska läppar,
den som sprider förtal är en dåre.

19 Där orden är många
uteblir inte synd,
klok är den
som styr sina läppar.

20 Den rättfärdiges tunga
är utvalt silver,
de gudlösas hjärtan
har ringa värde.

21 Den rättfärdiges läppar
ger näring* åt många,
dårar dör av brist på förstånd.

22Herrens välsignelse ger rikedom,
egen möda tillför inget*.

23 Dårens glädje
är att göra det skamliga,
den förståndiges glädje
är visheten.

24 Den gudlöse drabbas
av det han fruktar,
de rättfärdiga får vad de önskar.

25 När stormen kommer
är det slut med den gudlöse,
men den rättfärdige
har en evig grund.

26 Som syra för tänderna
och rök för ögonen
är den late för den
som skickar honom.

27 Att vörda Herren förlänger livet,
men de gudlösas år förkortas.

28 De rättfärdigas väntan
leder till glädje*,
de gudlösas hopp blir till intet.

29Herrens väg är den ärliges värn
men förbrytares fördärv.

30 Den rättfärdige ska aldrig vackla,
men de gudlösa får inte bo i landet.

31 Den rättfärdiges mun
flödar av vishet,
men en falsk tunga skärs av.

32 Den rättfärdiges läppar vet
vad som är välbehagligt,
de gudlösas mun förvränger allt.

Fotnoter
10:6gömmer på våld   Annan översättning: ”täcks av våld” (även i vers 11).
10:10dårens läppar leder till fall   Andra handskrifter (Septuaginta): ”den som tillrättavisar öppet skapar frid”.
10:21näring   Annan översättning: ”vägledning”.
10:22egen möda tillför inget   Annan översättning: ”han tillför inget besvär med den”.
10:28leder till glädje   Annan översättning: ”är en glädje”.

Parallellställen
10:1Ords 15:20 17:21 25 19:13 23:24 27:11 29:23.
10:2Ords 11:4 21:6 Hes 7:19.
10:4Ords 12:24 27 13:4 19:15 20:13.
10:5Ords 6:8 19:15.
10:6Ps 27:12 Ords 10:11.
10:7Job 18:17 Ps 9:6 34:17 109:13.
10:8Matt 7:24f.
10:9Ords 1:33 2:7 14:2 28:18.
10:10Ps 35:19 Ords 6:13 16:30.
10:11Ps 37:30 Ords 13:14 18:4.
10:12Ords 17:9 1 Kor 13:4f Jak 5:20 1 Petr 4:8.
10:13Ords 19:29 20:30 26:3.
10:14Ords 12:23 18:7 Pred 5:2.
10:15Ords 18:11.
10:16Luk 16:19f.
10:17Ords 6:23 12:1 13:1 18 15:5 32.
10:19Ords 13:3 17:27 21:23.
10:20Ords 8:19 12:18.
10:21Ords 5:23 Pred 10:12.
10:221 Mos 24:35 5 Mos 8:18 Ps 127:2.
10:23Ords 2:14 15:21.
10:24Job 15:20 Ords 1:27f Jes 66:4.
10:25Ps 37:35f Ords 12:3 7 14:32 Matt 7:24f.
10:27Ps 55:24 128:4 6.
10:28Job 8:13 Ps 1:6 112:10 Ords 11:7 23.
10:30Ps 37:28 104:35 112:6 Ords 2:22.
10:31Ps 37:30 Jes 57:19.