× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 När du sitter till bords

med en härskare,
tänk på vem du har framför dig.
2 Sätt kniven mot din strupe
om du är alltför hungrig.
3 Var inte lysten
efter hans läckerheter,
det kan vara bedräglig mat.

4 Slit inte ut dig för att bli rik,
var klok nog att avstå.
5 När du fäster blicken på rikedomen
är den borta,
för den får vingar och flyger
som örnen mot himlen.

6 Ät inte den missunnsammes* bröd,
var inte lysten
efter hans läckerheter,
7 för han handlar
efter sina själviska beräkningar.*
”Ät och drick” säger han till dig,
men menar det inte.
8 Den bit du ätit får du spy upp,
och dina vänliga ord är förspillda.

9 Tala inte för en dåres öron,
han föraktar dina kloka ord.

10 Flytta inte en gammal gränssten
och gör inte intrång
på de faderlösas åkrar,
11 för deras återlösare* är stark.
Han ska föra deras talan mot dig.

12 Öppna ditt hjärta för tillrättavisning
och dina öron för kunskapens ord.
13 Låt inte pojken vara utan fostran,
slår du honom med riset
kommer han inte att dö.
14 När du slår honom med riset
räddar du hans själ
från dödsriket.

15 Min son, om ditt hjärta blir vist
gläder sig också mitt hjärta.
16 Det jublar i mitt innersta
när dina läppar talar det rätta.

17 Låt inte ditt hjärta
avundas syndare,
utan sträva alltid efter
vördnad för Herren.
18 Förvisso har du då en framtid,
och ditt hopp blir inte om intet.

19 Hör, min son, och bli vis,
och låt ditt hjärta gå rätta vägar.
20 Umgås inte med drinkare
eller med dem som frossar i kött,
21 för drinkare och frossare
blir fattiga
och dåsighet ger trasiga kläder.

22 Lyssna till din far som gett dig livet
och förakta inte din mor
när hon blir gammal.
23 Skaffa dig sanning och sälj den inte,
skaffa dig vishet,
fostran och insikt.

24 Den rättfärdiges far får jubla,
en vis son skänker glädje.
25 Låt din far och mor vara glada,
låt henne som fött dig
få fröjda sig.

26 Min son, ge mig ditt hjärta
och låt mina vägar behaga dig.
27 För den prostituerade
är en djup grop,
den främmande kvinnan
en trång brunn.
28 Som en rövare ligger hon på lur,
hon förökar de trolösas skara
bland människorna.

29 Vem ropar ”ack”, vem ropar ”ve”?
Vem grälar, vem klagar?
Vem har onödiga sår,
vem har dimmiga ögon?
30 De som stannar länge vid vinet,
de som går och prövar
kryddat vin.
31 Se inte på vinet,
att det är så rött,
att det glänser så i bägaren
och rinner ner så lätt.
32 Till slut biter det som en orm
och hugger* som en giftorm.
33 Då får dina ögon
se märkliga syner
och ditt hjärta talar galenskaper.
34 Det blir som att du ligger
mitt ute på havet
eller i toppen av en mast.
35 ”De slog mig,
men det gjorde inte ont.
De gav mig stryk,
men jag kände inget.
När ska jag vakna?
Jag vill få tag i mer!”

Fotnoter
23:6den missunnsamme   Ordagrant: ”den som har ett ont öga”.
23:7han handlar efter sina själviska beräkningar   Annan översättning: ”som han tänker i sin själ, sådan är han” eller ”det är som att få ett hårstrå i halsen” (så Septuaginta).
23:11återlösare   Släkting som skulle rädda sina anhöriga ur ekonomisk nöd (se 3 Mos 25:25f , Rut 3- 4).
23:32hugger   Andra handskrifter (Septuaginta): ”sprider gift”.

Parallellställen
23:4Matt 19:23 1 Tim 6:7f.
23:9Ords 9:8 Matt 7:6.
23:102 Mos 22:21f 5 Mos 19:14 27:17 Ords 22:28 Hos 5:10.
23:112 Mos 22:23 3 Mos 25:25 Job 19:25 Ps 10:14 68:6 72:12f Ords 22:23.
23:12Ords 19:27.
23:13Ords 13:24 19:18 22:15.
23:15Ords 10:1 27:11 29:3.
23:17Ps 37:1 Ords 24:1 19.
23:18Ps 37:37 Ords 24:14 20.
23:19Ords 9:6.
23:20Ords 20:1 Jes 5:22.
23:21Ords 21:17 24:34 Luk 15:11f.
23:22Ords 1:8 Ef 6:1f.
23:24Ords 10:1 15:20 29:3.
23:27Ords 22:14.
23:28Ords 7:12 Pred 7:26f.
23:30Jes 5:11f 22.
23:31Ords 20:1 31:4 Pred 10:17 Ef 5:18.