× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
De gudlösas skenbara lycka

1 Av David.

אAlef
Gräm dig inte över de onda,
avundas inte dem som gör orätt.
2 Snart torkar de bort* som gräs,
vissnar som gröna växter.
בBeth
3 Lita på Herren och gör det goda,
bo i landet och lev i* trofasthet,
4 och ha din glädje i Herren.
Då ska han ge dig
vad ditt hjärta begär.
גGimel
5 Anförtro din väg åt Herren
och lita på honom.
Han ska göra det.
6 Han ska låta din rättfärdighet
gå fram som ljuset,
din rätt som middagssolen.
דDaleth
7 Var stilla inför Herren
och vänta på honom.
Gräm dig inte över den
som har framgång,
som gör upp onda planer.
הHe
8 Släpp vreden och lämna ilskan.
Gräm dig inte,
det för bara ont med sig.
9 De onda ska utrotas,
men de som hoppas på Herren
ska ärva landet.
וWaw
10 Ännu en liten tid,
så finns där ingen gudlös.
När du ser på hans plats
är han borta.
11 Men de ödmjuka ska ärva landet
och njuta stor frid.
זZajin
12 Den gudlöse smider planer
mot den rättfärdige,
han gnisslar tänder mot honom.
13 Men Herren ler åt honom,
för han ser att hans stund kommer.
חHeth
14 De gudlösa drar svärdet
och spänner sin båge
för att fälla den svage och fattige,
för att slakta dem
som går på rätta vägar.
15 Men deras svärd
ska gå in i deras eget hjärta,
och deras bågar ska brista.
טTeth
16 Bättre det lilla som en rättfärdig har
än många gudlösas rikedom.
17 De gudlösas armar ska brytas,
men Herren stöder de rättfärdiga.
יJod
18Herren känner
de oskyldigas dagar,
deras arvslott består för evigt.
19 De behöver inte skämmas
i onda tider,
i hungerns dagar blir de mättade.
כKaf
20 Men de gudlösa ska gå under.
Herrens fiender försvinner
som ängarnas prakt,
de försvinner som rök*.
לLamed
21 Den gudlöse lånar
och betalar inte tillbaka,
men den rättfärdige är barmhärtig
och generös.
22 De Herren välsignar
ska ärva landet,
men de han förbannar ska utrotas.
מMem
23 Med Herren
blir en mans steg fasta
och han gläds över hans väg.
24 Om han faller ramlar han inte,
för Herren håller hans hand.
נNun
25 Ung har jag varit
och nu är jag gammal,
men aldrig har jag sett
en rättfärdig övergiven
eller hans barn tigga om bröd.
26 Han är alltid barmhärtig
och lånar ut,
och hans barn är till välsignelse.
סSamek
27 Undvik det onda
och gör det goda,
så får du bo kvar för evigt.
28Herren älskar det rätta,
han överger inte sina trogna.
עAjin
De blir bevarade för evigt,
men de gudlösas ättlingar
blir utrotade.
29 De rättfärdiga ska ärva landet
och bo där för evigt.
פPe
30 Den rättfärdiges mun talar vishet,
hans tunga säger det som är rätt.
31 Han har sin Guds undervisning
i hjärtat,
hans steg vacklar inte.
צTsade
32 Den gudlöse spejar
på den rättfärdige
och söker tillfälle att döda honom.
33 Men Herren utlämnar honom inte
i hans hand
och låter honom inte bli fälld
i rätten.
קQof
34 Hoppas på Herren
och håll dig på hans väg,
så upphöjer han dig
och du får ärva landet.
Du ska se hur de gudlösa utrotas.
רResh
35 Jag såg en gudlös tyrann,
han bredde ut sig
som ett frodigt rotat träd.*
36 Men han försvann
och nu är han borta,*
jag sökte honom
men fann honom inte.
שShin
37 Betrakta den oskyldige,
se på den ärlige,
det finns en framtid
för fridens man.
38 Men syndarna går alla under,
de gudlösas framtid blir avskuren.
תTaw
39 De rättfärdigas frälsning
kommer från Herren,
han är deras borg i nödens tid.
40Herren hjälper dem och befriar dem,
han befriar dem från de gudlösa
och frälser dem,
för de tar sin tillflykt till honom.

Fotnoter
Ps 37 Alfabetisk psalm: versgrupperna börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd.
37:2torkar de bort   Annan översättning: "klipps de av".
37:3lev i   Annan översättning: "lev av".
37:20som rök   Andra handskrifter: "i rök".
37:35som ett frodigt rotat träd   Andra handskrifter (Septuaginta): "som cedrarna på Libanon".
37:36han försvann   Andra handskrifter (Septuaginta): "jag gick förbi".

Parallellställen
37:1Ps 73:2f Ords 3:31 23:17 24:19.
37:2Job 14:2 Ps 92:8 Jak 1:10f.
37:5Ps 22:9 55:23 62:9 Ords 16:3 Matt 6:25 1 Petr 5:7.
37:6Job 11:17 Jes 58:8.
37:7Ps 38:14f Pred 10:4 Jes 30:15.
37:8Ef 4:26 31 Kol 3:8.
37:10Job 20:7f 24:24.
37:11Ps 72:7 119:165 Jes 60:21 Matt 5:5.
37:12Ps 35:16 112:10.
37:13Ps 2:4.
37:16Ords 15:16.
37:17Ps 1:6.
37:18Ps 1:6 139:16 1 Petr 1:4.
37:19Job 5:20 Ps 33:19 34:10.
37:20Ps 1:4 6 68:3 102:4.
37:215 Mos 28:12 44.
37:22Matt 25:34 41.
37:24Ps 145:14 147:6 Ords 24:16 Mika 7:8.
37:26Ps 41:2 112:5 Luk 6:34f.
37:27Ps 34:15.
37:28Ps 21:11.
37:30Ps 49:4 Ords 10:11 31.
37:31Ps 40:9 Jes 51:7 Jer 31:33 Hebr 10:16.
37:32Ps 7:2f 10:8f 17:12.
37:33Ps 31:9 34:23 109:31.
37:34Ps 27:14 91:8.
37:351 Sam 25:2f Job 20:5f Ps 52:3 9.
37:36Ps 10:15.
37:37Matt 5:9.
37:38Ps 5:5f 73:19.
37:39Ps 9:10 46:2 62:2f.
37:40Ps 34:23 Dan 6:23.