× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förtröstan på den Rättfärdige

1 För körledaren. Av David.


Till Herren tar jag min tillflykt.
Hur kan ni då säga till mig:
"Fly som en fågel till bergen*!
2 Se, de gudlösa spänner bågen,
de lägger sin pil på strängen
för att skjuta i mörkret
mot dem som har ärliga hjärtan.
3 När grundvalarna raseras,
vad kan då den rättfärdige göra?"

4Herren är i sitt heliga tempel,
Herrens tron är i himlen.
Hans ögon ser,
hans blickar prövar
människors barn.
5Herren prövar den rättfärdige,
men hans själ hatar den gudlöse
och den som älskar våld.
6 Han ska låta glödande kol och svavel
regna över de gudlösa,
en glödhet vind
är bägaren de får dricka,
7 för Herren är rättfärdig,
han älskar rättfärdighet.
De ärliga ska se hans ansikte.

Fotnoter
11:1bergen   Andra handskrifter: "ert berg".

Parallellställen
11:2Ps 64:4f.
11:4Ps 139:1f Jes 66:1 Hab 2:20 Matt 5:34.
11:51 Mos 22:1 Ps 5:5 Jak 1:3.
11:61 Mos 19:24 5 Mos 29:23f Ps 140:11 Hes 38:22 Upp 21:8.
11:7Ps 33:5 45:8.