× 
 Från
 Till
 Metod

 

Evig är hans nåd
1*Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.
2*Tacka gudarnas Gud,
evig är hans nåd.
3*Tacka herrarnas Herre,
evig är hans nåd.

4*Han ensam gör stora under,
evig är hans nåd.
5*Han gjorde himlen med förstånd,
evig är hans nåd,
6*han bredde ut jorden över vattnen,
evig är hans nåd,
7*och gjorde de stora ljusen,
evig är hans nåd,
8 solen till att råda över dagen,
evig är hans nåd,
9 månen och stjärnorna
till att råda över natten,
evig är hans nåd.

10*Han slog de förstfödda i Egypten,
evig är hans nåd,
11*och förde Israel ut därifrån,
evig är hans nåd,
12*med stark hand och utsträckt arm,
evig är hans nåd.

13*Han delade Röda havet mitt itu,
evig är hans nåd,
14 och förde Israel igenom det,
evig är hans nåd,
15 men skingrade farao
och hans här i Röda havet,
evig är hans nåd.

16 Han förde sitt folk genom öknen,
evig är hans nåd,
17*han slog stora kungar,
evig är hans nåd,
18 och dräpte mäktiga kungar,
evig är hans nåd,
19*Sichon, amoreernas kung,
evig är hans nåd,
20*och Og, Bashans kung,
evig är hans nåd,
21*och gav deras land som arvedel,
evig är hans nåd,
22 som arvedel åt sin tjänare Israel,
evig är hans nåd.

23*Han tänkte på oss i vår förnedring,
evig är hans nåd,
24 och ryckte oss
ur våra fienders våld,
evig är hans nåd.
25*Han ger mat åt allt levande,
evig är hans nåd.

26 Tacka himlens Gud,
evig är hans nåd!

Fotnoter
136:1 1 Krön 16:34 , 2 Krön 20:21 , Ps 106:1 , 107:1 , 118:1f .
136:2 5 Mos 10:17 , 1 Kor 8:5f .
136:3 1 Tim 6:15 .
136:4 5 Mos 6:22 , Job 9:10 , Ps 77:15 , 86:10 .
136:5 1 Mos 1:6f , Ords 3:19 , Jer 10:12 .
136:6 1 Mos 1:9 , Ps 24:2 , Jer 10:12 , 51:15 .
136:7 1 Mos 1:14f .
136:10 2 Mos 12:29 , Ps 78:51 , 135:8 .
136:11 2 Mos 12:41 , Ps 105:43 .
136:12 5 Mos 4:34 .
136:13 2 Mos 14:21f .
136:17 Ps 135:10f .
136:19 4 Mos 21:21f , 5 Mos 2:32f .
136:20 5 Mos 3:1f .
136:21 Jos 12:7f , Ps 135:12 .
136:23 2 Mos 2:24 , 3:7f .
136:25 Ps 104:27f , 145:15 .