× 
 Från
 Till
 Metod

 

***
De gudlösas dårskap

1 För körledaren. Av David.


Dåren säger i sitt hjärta:
"Det finns ingen Gud."
Onda och vidriga
är deras gärningar,
ingen finns som gör det goda.
2Herren blickar ner från himlen
över människors barn
för att se om det finns
någon som förstår,
någon som söker Gud.
3 Men alla har avfallit,
alla är fördärvade.
Ingen finns som gör det goda,
inte en enda.

4 Förstår de ingenting,
alla dessa förbrytare
som äter mitt folk som bröd
och inte åkallar Herren?
5 Där grips de av skräck,
för Gud är med
de rättfärdigas släkte.
6 Ni hånar den svages råd*,
men*Herren är hans tillflykt.

7 O att det från Sion
kom* frälsning för Israel!
När Herren gör slut
på sitt folks fångenskap,
då ska Jakob jubla
och Israel glädjas.

Fotnoter
Ps 14 Denna psalm har stora likheter med Ps 53. De kan ha bevarats i två separata samlingar (1-41, 42-72) som sedan sammanförts.
12:1sheminít   Musikalisk term, ordagrant "den åttonde". Antingen en åttasträngad lyra eller en lägre basoktav (i 1 Krön 15:20-21 kontrasterat mot alamót , ev sopran).
9:1till "Sonens död"   Troligen en melodi. Annan översättning (så Septuaginta): "Sonens hemligheter".
14:6hånar den svages råd   Annan översättning: "hindrar den svages plan".
14:6men   Annan översättning: "eftersom".
14:7O att det från Sion kom   Annan översättning: "Vem kan från Sion ge …?".

Parallellställen
14:11 Mos 6:12 Ps 10:4 53:2f Hes 22:30 Rom 3:10f.
14:21 Mos 18:21 Ps 33:13f 102:20.
14:3Ps 58:4 Rom 3:10f.
14:4Ps 79:7 Mika 3:2f.
14:5Ps 112:2.
14:6Ps 46:2.
14:7Ps 53:7 85:2 126:1 128:5 Matt 1:21.