× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gud är vår borg

1 För körledaren. En sång av Koras söner, till alamót*.


2 Gud är vår tillflykt och styrka,
en hjälp i nöden, väl beprövad*.
3 Därför räds vi inte
även om jorden ger vika
och bergen störtar i havets djup,
4 om vågorna brusar och svallar
så att bergen bävar
vid deras uppror. Sela

5 En ström går fram med flöden
som ger glädje åt Guds stad,
den Högstes heliga boning.
6 Gud bor där inne,
den vacklar inte.
Gud hjälper den
när morgonen gryr.
7 Folken larmar, riken vacklar,
han höjer sin röst –
då smälter jorden.
8Herren Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg. Sela

9 Kom och se Herrens verk,
häpnadsväckande saker*
gör han på jorden.
10 Han stillar strider över hela jorden,
han bryter bågen
och bräcker spjutet,
bränner upp vagnarna* i eld.
11 "Bli stilla och besinna
att jag är Gud,
upphöjd bland folken,
upphöjd på jorden."
12Herren Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg. Sela

Fotnoter
46:1till alamót   Ordagrant: "till jungfrur". Troligen en musikalisk term (sopranstämma) eller namnet på en melodi.
46:2väl beprövad   Annan översättning: "alltid nära".
46:9häpnadsväckande saker   Annan översättning: "ödeläggelser".
46:10vagnarna   Annan översättning (så Septuaginta): "sköldarna".

Parallellställen
46:2Ps 18:2f 62:8 Ords 18:10.
46:3Ps 27:1 82:5.
46:4Ps 65:8 93:3f 124:4f Jes 17:12f Jer 5:22.
46:5Ps 36:9 48:2.
46:6Ps 30:6 37:40 Matt 16:18.
46:7Jes 8:9f Amos 9:5.
46:8Ps 48:4 Rom 8:31.
46:9Ps 66:5.
46:10Ps 76:4 Jes 2:4 9:5 Hes 39:9 Hos 2:18 Mika 4:3.
46:11Jes 30:15.