× 
 Från
 Till
 Metod

 

Messias lidande

1 För körledaren, till "Liljorna".

Av David.


2 Fräls mig, Gud!
Vattnet når mig till halsen.
3 Jag har sjunkit i djupaste dy
utan fotfäste,
jag är ute på djupt vatten
och strömmen sköljer över mig.
4 Jag har ropat mig trött,
min strupe är hes,
min blick är matt
av väntan på Gud.

5 De som hatar mig utan anledning
är fler än håren på mitt huvud.
Många vill förgöra mig,
de är mina fiender utan orsak.
Vad jag inte har stulit
måste jag ersätta.

6 Gud, du känner min dårskap,
min skuld är inte dold för dig.
7 Herre, Gud Sebaot,
låt inte dem som hoppas på dig
få skämmas för min skull,
låt inte dem som söker dig
få vanära för min skull,
du Israels Gud.
8 För din skull får jag utstå hån,
vanära täcker mitt ansikte.
9 Jag har blivit en främling
för mina bröder,
främmande för min mors barn.
10 Brinnande iver för ditt hus
har förtärt mig,
dina smädares smädelser
föll över mig.*

11 Jag grät i min själ* och fastade,
men det blev jag hånad för.
12 Jag klädde mig i sorgdräkt,
men jag blev ett ordspråk för dem.
13 De som sitter i porten
pratar om mig,
drinkare gör visor om mig.

14 Men jag bär min bön
till dig, Herre, i nådens tid.
Gud, svara mig i din stora godhet,
i din frälsande trofasthet!
15 Rädda mig ur dyn
så att jag inte sjunker,
rädda mig
från dem som hatar mig
och från de djupa vattnen.
16 Låt inte vattenströmmarna
skölja över mig,
låt inte djupet sluka mig,
låt inte brunnens gap
slå igen över mig.

17 Svara mig, Herre,
för din nåd är god!
Vänd dig till mig
i din stora barmhärtighet.
18 Dölj inte ditt ansikte för din tjänare,
för jag är i nöd.
Skynda dig, svara mig!
19 Kom till min själ, återlös den,
friköp mig från mina fiender.

20 Du känner den skymf,
skam och vanära jag får utstå.
Du ser alla mina ovänner.
21 Förakt har krossat mitt hjärta,
jag är sjuk.
Jag hoppades på medlidande
men fick inget,
på tröstare men fann ingen.
22 De gav mig galla att äta
och ättika* att dricka i min törst.

23 Låt deras bord framför dem
bli en snara, ett straff och en fälla*.
24 Låt deras ögon förmörkas
så att de inte ser,
låt deras ben ständigt vackla.*
25 Ös din vrede över dem,
låt din glödande harm
hinna upp dem.
26 Låt deras gård bli öde,
låt ingen bo i deras tält,*
27 för de förföljer den du har slagit
och pratar om plågan*
hos den du har sårat.
28 Lägg skuld till deras skuld,
låt dem inte få del
av din rättfärdighet.
29 Låt dem utplånas
ur de levandes bok,
låt dem inte bli skrivna
bland de rättfärdiga.

30 Men jag är plågad och lider.
Gud, låt din frälsning skydda mig!
31 Jag vill prisa Guds namn med sång
och upphöja honom
med tacksägelse.
32 Det ska glädja Herren
mer än tjurar och oxar
med horn och klövar.
33 De ödmjuka ska se det och glädjas.
Ni som söker Gud,
era hjärtan ska leva,
34 för Herren lyssnar till de fattiga
och föraktar inte sina fångna.

35 Himmel och jord ska prisa honom,
haven och allt som rör sig i dem,
36 för Gud ska frälsa Sion
och bygga upp Juda städer.
De ska bo där
och ta Sion i besittning.
37 Hans tjänares barn
ska få det till arv,
och de som älskar hans namn
ska bo där.

Fotnoter
69:10C   iteras i Joh 2:17 , när Jesus rensar templet, och i Rom 15:3 .
69:11grät i min själ   Andra handskrifter (Septuaginta): "tuktade min själ".
69:22galla … ättika   Vid korsfästelsen fick Jesus ättikvin (Joh 19:28-30 ) med galla (Matt 27:34 ).
69:23ett straff och en fälla   Annan översättning: "och för de säkra en fälla".
69:24låt deras ben vackla   Andra handskrifter (Septuaginta): "böj deras rygg". Jfr Rom 11:10 .
69:26 Citeras av Petrus i Apg 1:20 med hänsyftning på Judas Iskariots öde.
69:27pratar om plågan   Andra handskrifter (Septuaginta): "ökar plågan".

Parallellställen
69:1Ps 45:1.
69:2Matt 26:38.
69:3Ps 18:5f 40:3 42:8 Jona 2:4.
69:4Ps 6:7 38:11 119:82 123.
69:5Ps 35:19 Joh 15:25.
69:8Ps 44:23 Rom 8:36.
69:9Ps 31:12 38:12 Joh 7:5.
69:10Ps 119:139 Joh 2:17 Rom 15:3.
69:13Job 30:9 Klag 3:63.
69:14Ps 106:4 Jes 49:8 2 Kor 6:2.
69:18Ps 27:9 102:3 143:7.
69:22Matt 27:34 48 Joh 19:28f.
69:23Rom 11:9f 1 Tess 5:3.
69:26Apg 1:20.
69:27Jes 53:4.
69:28Rom 1:24.
69:292 Mos 32:32 Fil 4:3 Upp 3:5 13:8 20:15.
69:323 Mos 11:3f Ps 51:18f.
69:33Ps 22:27 34:3.
69:34Ps 72:12 Matt 5:3.
69:35Ps 96:11 98:7 Jes 49:13.
69:37Ps 102:29 Jes 65:9.