× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om ny nåd för Herrens folk

1 För körledaren. En psalm av Koras söner.


2Herre, förr var du nådig
mot ditt land,
du gjorde slut på Jakobs
fångenskap.
3 Du förlät ditt folks skuld,
du övertäckte all deras synd.
Sela
4 Du drog tillbaka all din vrede,
du vände dig bort
från din vredesglöd.

5 Upprätta oss* igen,
du vår frälsnings Gud,
upphör med din harm mot oss!
6 Tänker du vredgas på oss
för alltid,
ska din vrede fortsätta
från släkte till släkte?
7 Vill du inte ge oss liv igen,
så att ditt folk får glädjas i dig?
8Herre, visa oss din nåd
och ge oss din frälsning!

9 Jag vill höra
vad Gud, Herren, talar.
Han talar frid till sitt folk,
till sina trogna,
men de får inte gå tillbaka
till dårskap.*
10 Ja, hans frälsning är nära dem
som vördar honom,
för att härlighet ska bo
i vårt land.

11 Nåd och sanning ska mötas,
rättfärdighet och frid
ska kyssas.
12 Sanning ska växa upp ur jorden
och rättfärdighet blicka ner
från himlen.
13Herren ska ge det som är gott,
och vårt land ska ge sin gröda.
14 Rättfärdighet ska gå före honom
och bana väg för hans steg.

Fotnoter
85:5Upprätta oss   Annan översättning (så Septuaginta): "Omvänd oss".
85:9men de får inte gå tillbaka till dårskap   Andra handskrifter (Septuaginta): "till dem som vänder sitt hjärta till honom".

Parallellställen
85:2Ps 14:7 126:1 Hes 39:25 Hos 6:11.
85:3Ps 32:1 103:3 Jer 31:34.
85:6Ps 74:1 77:8 79:5 80:5.
85:10Ps 34:19 145:18 Hagg 2:7 Joh 1:14.
85:11Ps 72:3 89:15 Jes 32:17.
85:133 Mos 26:4 Sak 8:12.
85:14Ps 89:15.