× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, 2 som han har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna. 3 Evangeliet handlar om hans Son, som till sin mänskliga natur* är född av Davids ätt 4 och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre. 5 Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull.

6 Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. 7 Jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Längtan att besöka Rom

8 Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, eftersom man i hela världen talar om er tro. 9 Gud, som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans Son, är vittne till hur jag ständigt nämner er 10 i mina böner och alltid ber om att nu äntligen få möjlighet att komma till er, om Gud vill. 11 Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta, 12 alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min.

13 Bröder*, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er liksom bland andra folk, men hittills har jag varit förhindrad. 14 Jag har skyldigheter både mot greker och barbarer*, både mot lärda och olärda. 15 Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom.

Brevets tema

16 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först* men också greken. 17 I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.*

Guds dom över hedningarna

18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

21 Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra*. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

26 Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. 27 På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

28 Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. 29 De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, 31 vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.


Inledning till boken
Romarbrevet skrevs av aposteln Paulus under andra hälften av 50-talet e Kr, under ett tre månaders uppehåll i Korint på hans tredje missionsresa (Apg 20:2-3). Det dikterades för skrivaren Tertius (Rom 16:22) och bars av församlingstjänarinnan Febe (16:1) till de kristna i Rom, där Paulus hade många bekanta (16:3-15) trots att han aldrig hade besökt församlingen (1:13). Med brevet vill aposteln förbereda församlingen på hans planerade besök och vidare färd mot Spanien (15:23f) och ge en samlad framställning av evangeliets innehåll.


Fotnoter
1:3till sin mänskliga natur   Ordagrant: "efter köttet".
1:13Bröder   Annan översättning: "Syskon". Grekiskan tilltalar liksom t ex spanskan en blandad grupp (jfr 16:6f ) i maskulinum, som "bröder".
1:14barbarer   Grekisk benämning för dem som saknade det grekiska språket och kulturen.
1:16först   Annan översättning: "främst".
1:17 Hab 2:4 . Annan översättning: ”Den av tro rättfärdige ska leva.”
1:24med varandra   Annan översättning: "med dem" (avgudabilderna i vers 23).

Parallellställen
1:1Apg 9:15 Gal 1:15.
1:21 Mos 3:15 22:18 26:4 49:10 5 Mos 18:15 Jes 7:14 Jer 23:5f Dan 9:24f Mika 5:2 Hebr 1:1 1 Petr 1:10f.
1:32 Sam 7:12 Jes 11:1f Matt 1:6 Rom 9:5.
1:4Apg 13:32f Hebr 1:5.
1:5Apg 9:15 Rom 12:3 15:15f 1 Tim 2:7.
1:71 Kor 1:2f 2 Kor 1:2 Ef 1:1.
1:8Rom 16:19 1 Tess 1:8.
1:9Ef 1:15 Fil 1:8.
1:101 Tess 3:10.
1:11Rom 15:29.
1:12Rom 15:32 2 Petr 1:1.
1:13Rom 15:22 1 Tess 2:18.
1:141 Kor 9:16.
1:16Ps 40:10f 1 Kor 1:18f 2 Tim 1:8.
1:17Rom 3:21f Gal 3:11 Fil 3:9 Hebr 10:38.
1:19Apg 14:17 17:24f.
1:20Job 12:7f Ps 19:2f.
1:21Ef 4:17f.
1:221 Kor 1:19f.
1:232 Mos 20:4f Ps 106:19f Apg 17:29.
1:24Ps 81:12f Apg 14:16 2 Tess 2:11f.
1:273 Mos 18:22 1 Kor 6:9.
1:29Gal 5:19f 2 Kor 12:20.