× 
 Från
 Till
 Metod

 

Brevet till Efesos

1 Skriv till ängeln* för församlingen i Efesos:

Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna.

4 Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. 5 Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. 6 Men den fördelen har du: att du hatar nikolaiternas gärningar* som också jag hatar.

7 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.

Brevet till Smyrna

8 Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:

Så säger den förste och den siste, han som var död och som lever igen: 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10 Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

11 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.

Brevet till Pergamon

12 Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon:

Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: 13 Jag vet var du bor, där Satan har sin tron*. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.

14 Men jag har en sak emot dig: att du har några där som håller fast vid Bileams lära*, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. 15 På samma sätt har också du några som håller fast vid nikolaiternas lära. 16 Vänd därför om! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd.

17 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat*. Och jag ska ge honom en vit sten*, och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det.

Brevet till Tyatira

18 Och skriv till ängeln för församlingen i Tyatira:

Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons: 19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.

20 Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel*, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudaoffer. 21 Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. 22 Nu lägger jag henne på sjukbädden, och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 23 Jag ska döda hennes barn*, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar*. Och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar.

24 Men till er andra i Tyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter*, som man kallar det, till er säger jag: Jag lägger inte på er någon annan börda. 25 Men håll fast vid det ni har tills jag kommer.

26 Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. 27 Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl,*28 liksom jag har fått den makten av min Far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. 29 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!


Fotnoter
2:1ängeln   Annan översättning: "sändebudet" (en mänsklig församlingsledare). Grek. ángelos användes ibland om mänskliga sändebud (jfr Luk 7:24 , 9:52 ).
2:6nikolaiternas gärningar   Nikolaiterna var troligen en sekt med lös sexualmoral (2:14 -15). Det grekiska namnet Nikolaus har samma betydelse som det hebreiska namnet Bileam, "folkets besegrare".
2:13där Satan har sin tron   Sannolikt en anspelning på det stora Zeusaltaret i Pergamon, som även var ett lokalt centrum för kejsarkulten.
2:14Bileams lära   Bileam var en hednisk profet som förledde gudsfolket till sexuell omoral (se 4 Mos 31:16 samt 4 Mos 22-25, jfr Jud vers 11).
2:17det dolda mannat   En kruka med ökenvandringens mat fanns dold i förbundsarken inne i det allra heligaste (2 Mos 16:32-34 , Hebr 9:4 ).
2:17en vit sten   Flera tolkningar har föreslagits. Vita stenar användes bl a som segerpris, inbjudningskort till fester och för frikännande vid rättegångar.
2:20Isebel   Troligen ett täcknamn för en falsk profetissa, uppkallad efter kung Ahabs hedniska drottning Isebel som införde avgudadyrkan i Israel (se 1 Kung 16:31 , 2 Kung 9:22 , 30f).
2:23döda hennes barn   Ordagrant: "döda hennes barn med död", vilket också kan översättas "med pest" (jfr 6:8 ).
2:23hjärtan och njurar   En bild för människans innersta (jfr Ps 7:10 , 139:13 ).
2:24Satans djupheter   De gnostiska irrlärarna menade sig besitta en djupare insikt som frigjorde dem från jordiska moralregler.
2:27 Ps 2:9 (Septuaginta).

Parallellställen
2:1Upp 1:13 16 20.
2:21 Tess 1:3 1 Joh 4:1 Upp 2:19.
2:3Matt 10:22 Hebr 10:36.
2:4Jer 2:2f Matt 24:12 Upp 2:14 20.
2:5Upp 3:3.
2:6Ps 139:21f.
2:71 Mos 2:9 Matt 11:15 2 Kor 12:4 Upp 22:2.
2:8Upp 1:18.
2:9Joh 8:39 44 Rom 2:28f Upp 3:9.
2:10Matt 10:28 1 Kor 9:25 Upp 3:11.
2:11Upp 3:6 13 22 20:14 21:8.
2:12Hebr 4:12 Upp 1:16.
2:13Upp 3:8.
2:144 Mos 25:1f 31:16 Jud v 11.
2:15Upp 2:6.
2:16Jes 11:4 Ef 6:17 Hebr 4:12 Upp 19:15 21.
2:17Jes 62:2 Joh 6:32f Upp 3:12.
2:18Dan 10:6 Upp 1:14f.
2:20Apg 15:20 1 Kor 10:19f.
2:21Rom 2:4.
2:22Upp 18:9.
2:23Ps 7:10 Jer 11:20 Matt 16:27 Rom 2:6.
2:25Upp 3:11.
2:26Ps 2:8 Upp 3:21.
2:27Ps 2:9 Upp 12:5 19:5.
2:282 Petr 1:19 Upp 22:16.