× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa instruktioner, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer.

Jesus svarar Johannes Döparen

2 Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar 3 och frågade honom: "Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?"

4 Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5 Blinda ser, lama går*, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. 6 Salig är den som inte tar anstöt av mig."

Jesus vittnar om Johannes

7 När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå* som vajar för vinden? 8 Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. 9 Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: en som är mer än profet. 10 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig.*11 Jag säger er sanningen: Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den minste i himmelriket är större än han.

12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.*13 Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14 och om ni vill ta emot det – han är den Elia som skulle komma. 15 Hör, du som har öron!

16 Vad ska jag likna det här släktet vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: 17 Vi spelade flöjt* för er men ni dansade inte, vi sjöng sorgesång men ni grät inte. 18 Johannes kom, och han varken åt eller drack, och då säger man: Han har en ond ande. 19 Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare! Men Visheten har fått rätt av sina barn*."

Jesu verop

20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig: 21 "Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon*, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska*. 22 Jag säger er: Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni.

23 Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet*. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom*, skulle det ha stått än i dag. 24 Men jag säger er: Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du."

Jesus är Guds vishet

25 Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Far, så var din goda vilja. 27 Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

28 Kom till mig, alla ni som arbetar* och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, 30 för mitt ok är milt och min börda är lätt."


Fotnoter
11:5Blinda ser, lama går   Tecken på den messianska tidsåldern (jfr t ex Jes 29:18 , 35:5 -6, 61:1 ).
11:7Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå   Annan översättning: "Varför gick ni ut i öknen? För att se ett strå" (på samma sätt i vers 8 och 9).
11:10 Mal 3:1 .
11:12utsatt för våld … förtrycker det   Annan översättning: "på frammarsch … rycker det till sig".
11:17flöjt   var ett vanligt instrument vid fest (se 1 Kung 1:40 , Jes 30:29 ).
11:19av sina barn   Andra handskrifter: "genom sina gärningar" (jfr dock Luk 7:35 ).
11:21fTyrus … Sidon   Hedniska grannstäder i nuvarande Libanon (1 Kung 16:31 , Hes 26- 28).
11:21i säck och aska   Att klä sig i mörkt, grovt tyg och strö aska på huvudet var ett uttryck för djup sorg eller ånger (jfr 1 Mos 37:34 , 2 Sam 13:19 , Jer 6:26 , Jona 3:6 ).
11:23helvetet   Grek. Hades . Annan översättning: "dödsriket".
11:23Sodom   utplånades på grund av invånarnas ondska (1 Mos 18:20f , Hes 16:49 , Luk 17:29 , Jud v 7f ).
11:28arbetar   Annan översättning: "sliter" eller "är trötta".

Parallellställen
11:2Luk 7:18f.
11:5Jes 29:18f 35:5f 61:1 Luk 4:18.
11:6Matt 13:57.
11:7Luk 7:24f.
11:11Matt 12:6.
11:14Mal 4:5 Matt 17:10f Mark 9:11f Luk 1:17 Joh 1:21.
11:16Luk 7:31f.
11:18Matt 3:4.
11:19Matt 9:10f Luk 15:1.
11:21Jes 23:1f Luk 10:13f.
11:24Jes 14:13 15 Matt 10:15 Luk 10:15.
11:25Luk 10:21f 1 Kor 1:26.
11:27Joh 1:18 6:46 10:15.
11:28Jer 31:25.
11:29Jer 6:16.
11:301 Joh 5:3.