× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gemenskapsoffret

1 Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer* och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, ska han föra fram ett felfritt djur inför Herrens ansikte, antingen av hankön eller honkön. 2 Han ska lägga sin hand på offerdjurets huvud och sedan slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet, och Arons söner, prästerna, ska stänka blodet runt omkring på altaret. 3 Av gemenskapsoffret ska han som eldsoffer åt Herren bära fram det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på dem, 4 de båda njurarna med det fett som sitter på dem vid höftmusklerna och leverfettet som han ska ta loss tillsammans med njurarna. 5 Sedan ska Arons söner bränna det på altaret, ovanpå brännoffret som ligger på den brinnande veden. Detta är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

6 Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer åt Herren av småboskapen, ska han ta ett felfritt djur av hankön eller honkön. 7 Om han vill offra ett får, ska han föra fram det inför Herrens ansikte. 8 Och han ska lägga sin hand på offerdjurets huvud och sedan slakta det framför uppenbarelsetältet och Arons söner ska stänka blodet runt omkring på altaret. 9 Av gemenskapsoffret ska han som eldsoffer åt Herren offra fettet, hela fettsvansen, avstyckad vid ryggraden, det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på dem, 10 båda njurarna med det fett som sitter på dem vid höftmusklerna samt leverfettet, som han ska ta loss tillsammans med njurarna. 11 Och prästen ska bränna det på altaret. Det är ett matoffer, ett eldsoffer åt Herren.

12 Om någon vill offra en get, ska han föra fram den inför Herrens ansikte, 13 lägga sin hand på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet och Arons söner ska stänka blodet runt omkring på altaret. 14 Som ett eldsoffer åt Herren ska han offra det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på dem, 15 båda njurarna med det fett som sitter på dem vid höftmusklerna samt leverfettet, som han ska ta loss tillsammans med njurarna. 16 Sedan ska prästen bränna det på altaret. Det är ett matoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft. Allt fett tillhör Herren.*17 Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. Inget fett och inget blod ska ni förtära.


Fotnoter
3:1gemenskapsoffer   Annan översättning: ”fridsoffer” (hebr. shlamím , jfr shalóm ). Gemenskapsoffret delades mellan Gud, prästen och offerföljet (se 7:11f ). Det var ett festligt tillfälle att äta kött i gemenskap med Gud och varandra (se t ex 5 Mos 27:7 , 1 Kung 3:15 ).
3:16Allt fett tillhör Herren   Fettet ansågs vara den finaste delen (Jes 25:6 ).

Parallellställen
3:13 Mos 7:11f.
3:32 Mos 29:13 22.
3:52 Mos 29:25.
3:171 Mos 9:4 3 Mos 7:23f 17:10f 19:26 5 Mos 12:16 23f 15:23 Apg 15:20.