× 
 Från
 Till
 Metod

 

Nödens dag

1Herrens ord kom till mig. Han sade: 2 Du ska inte ta dig hustru eller få söner och döttrar på denna plats. 3 För så säger Herren om de söner och döttrar som föds på denna plats, om mödrarna som föder dem och fäderna som får dem i detta land: 4 De ska dö av svåra sjukdomar. Man ska inte sörja dem eller begrava dem, utan de ska bli gödsel på marken. Genom svärd och svält ska de gå under, och deras döda kroppar ska bli mat åt himlens fåglar och markens djur.

5 För så säger Herren: Du ska inte gå in i något sorgehus, inte gå för att sörja med dem eller trösta dem. För jag har tagit bort min frid från detta folk, säger Herren, och även min nåd och barmhärtighet. 6 Både stora och små ska dö i detta land utan att bli begravda, och man ska inte hålla dödsklagan över dem. Ingen ska rista sig eller raka sitt huvud för deras skull. 7 Man ska inte bryta sorgebröd över dem för att trösta någon som sörjer en död eller ge tröstebägare att dricka när någon har förlorat far eller mor.

8 Du ska inte heller gå till festmåltid och sitta tillsammans med dem för att äta och dricka. 9 För så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, inför era ögon och medan ni ännu lever ska jag på denna plats göra slut på jubelrop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud.

10 När du tillkännager allt detta för folket och de frågar dig: ”Varför har Herren uttalat denna stora olycka över oss? Och vilken missgärning och synd har vi begått mot Herren vår Gud?” 11 då ska du svara dem: ”Era fäder övergav mig, säger Herren, och följde andra gudar och tjänade och tillbad dem. De övergav mig och höll inte min lag. 12 Och ni har själva gjort ännu mer ont än era fäder. För se, ni följer var och en sitt onda och hårda hjärta och vill inte lyssna på mig. 13 Därför ska jag slunga er bort ur detta land till ett land som varken ni eller era fäder har lärt känna, och där ska ni få tjäna andra gudar både dag och natt. Jag ska inte ha något förbarmande med er.”

Befrielse ur fångenskapen

14 Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land”, 15 utan: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit han hade fördrivit dem.” För jag ska föra dem tillbaka till deras land som jag gav deras fäder.

16 Se, jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de ska fiska upp dem. Sedan ska jag sända bud efter många jägare, och de ska fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor, 17 för mina ögon ser alla deras vägar. De kan inte gömma sig för mitt ansikte och deras missgärning kan inte döljas för mina ögon. 18 Och först ska jag i dubbelt mått straffa dem för deras missgärning och synd, därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och avskyvärda gudar och fyllt min arvedel med sina vidrigheter.


19Herre, du min styrka och mitt värn,
min tillflykt på nödens dag,
till dig ska hednafolken komma
från jordens ändar och säga:
”Bara lögn har våra fäder ärvt,
tomma avgudar
som inte kan hjälpa.
20 Kan en människa göra sig gudar?
Nej, de gudarna är inga gudar.”
21 Därför ska jag nu visa dem,
den här gången
ska jag låta dem känna
min hand och min makt.
De ska inse
att mitt namn är Herren.

Parallellställen
16:4Jer 7:33 8:2 9:22 14:16 25:33.
16:65 Mos 14:1 Jer 41:5 Mika 1:16.
16:7Hes 24:17 22f.
16:9Jer 7:34 25:10 33:11 Hes 26:13 Hos 2:11.
16:10Jer 5:19 13:22.
16:135 Mos 4:27f 28:36 64 Jer 5:19.
16:14Jer 23:7f.
16:16Hes 12:13 Amos 4:2 Hab 1:14f.
16:17Job 34:21f Ps 90:8 Ords 5:21 Jer 23:24 32:19 Hebr 4:13.
16:183 Mos 26:30 Jes 65:7 Jer 2:7.
16:19Ps 8:2f 46:2 Jes 2:2f Jer 3:17 Mika 4:1f Sak 8:20f.
16:20Jes 40:19f 44:9f Jer 2:11 10:3.
16:21Jer 33:2.