× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetens kallelse

1 Året då kung Ussia dog* såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer* stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 Och den ene ropade till den andre:


"Helig, helig, helig
är Herren Sebaot!
Hela jorden är full
av hans härlighet."

4 Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök*. 5 Då sade jag:


"Ve mig, jag förgås!
För jag är en man med orena läppar
och jag bor bland ett folk
med orena läppar,
och mina ögon har sett Kungen,
Herren Sebaot."

6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. 7 Med det rörde han vid min mun och sade:


"När detta har rört vid dina läppar
är din skuld borttagen
och din synd försonad."

8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!" 9 Han sade: "Gå och säg till detta folk:


Ni ska höra och höra
men inte förstå,
och ni ska se och se
men inte fatta.*
10 Förhärda detta folks hjärta,
gör deras öron döva
och deras ögon blinda,
så att de inte ser med sina ögon
eller hör med sina öron
eller förstår med sitt hjärta
och vänder om och blir botade."

11 Då frågade jag: "Hur länge, Herre?" Han svarade:


"Tills städerna blir öde
och ingen bor i dem,
husen blir utan folk
och landet ligger öde
och övergivet.
12Herren ska sända folket långt bort,
och ödsligheten ska bli stor i landet.
13 När bara en tiondel är kvar i det,
ska även den ödeläggas.
Men liksom en terebint eller en ek
lämnar kvar en stubbe
när den fälls,
ska den stubben vara
en helig säd."

Fotnoter
6:1Året då kung Ussia dog   Ca 740 f Kr (se 2 Krön 26:21f ), början till en tid av omvälvningar. Samma år blev den fientlige Peka kung i nordriket Israel (7:1 , 2 Kung 15:27f ), och Assyriens kung Tiglat-Pileser III påbörjade sin expansion västerut in i Syrien (jfr 7:20 , 8:7 ).
6:2Serafer   Betyder "brinnande" (jfr vers 6).
6:4fylldes av rök   Förknippades med Guds härlighet (jfr 4:5 , 2 Mos 40:35 , 1 Kung 8:10f ).
6:9f Citeras av Jesus i Matt 13:14f , Mark 4:12 , Luk 8:10 , av Paulus i Apg 28:25f , Rom 11:8 och av Johannes i Joh 12:40 .

Parallellställen
6:12 Mos 24:10 Hes 1:26f Dan 7:9f Matt 25:31 Joh 12:41 Upp 4:2 20:11.
6:22 Mos 3:6 1 Kung 19:13.
6:3Ps 72:19 Hes 39:7 Hab 3:3 Upp 4:8.
6:42 Mos 40:34 1 Kung 8:10f Hes 10:4 Upp 15:8.
6:52 Mos 19:21 33:20 Dom 6:22f 13:22 Jes 33:17 Dan 10:8f.
6:7Jer 1:9 Dan 10:16 Sak 3:4.
6:9Hes 12:2 Matt 13:14f Mark 4:12 Luk 8:10 Joh 12:39f Apg 28:25f.
6:105 Mos 29:4 Jes 29:10 63:17 Jer 5:21 6:10 Joh 12:40 Rom 11:8.
6:11Jes 5:9 Dan 12:6.
6:125 Mos 28:64 Jer 4:29.