× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens andra tal till Job

1 Då talade Herren till Job ur stormvinden. Han sade:


2 Spänn bältet om livet som en man.
Jag ska fråga dig,
och du ska ge mig besked.

3 Vill du göra min rättvisa om intet?
Dömer du mig skyldig
för att själv stå rättfärdig?
4 Har du en arm som Gud,
och kan du dundra
med en röst som hans?
5 Pryd dig då
med storhet och härlighet,
klä dig i ära och majestät.
6 Ös ut din rasande vrede,
ödmjuka alla högmodiga
med en blick.
7 Underkuva alla högmodiga
med en blick,
slå ner de gudlösa på stället.
8 Göm dem alla i stoftet,
fjättra deras ansikten i mörkret.
9 Då ska också jag prisa dig
för att din högra hand
ger dig frälsning.

10 Se Behemot*,
som jag har skapat liksom dig.
Han lever av gräs som en oxe.
11 Se kraften i hans höfter
och styrkan i hans bukmuskler.
12 Hans svans är styv som en ceder,
hans lårsenor är sammanvävda.
13 Hans benpipor är som kopparrör,
benen liknar järnstänger.
14 Han är förstlingen av Guds verk,
men hans skapare kan komma nära
med sitt svärd.
15 Bergen bär fram mat åt honom,
och alla de vilda djuren
har där sin lek.
16 Han lägger sig ner under lotusträd,
i skydd av rör och vass.
17 Lotusträden ger honom skugga,
flodens pilträd omger honom.
18 Även om strömmen är kraftig
oroas han inte,
om så Jordan forsar mot hans gap
är han trygg.
19 Kan någon gripa tag i hans ögon
eller borra snaror genom hans nos?

20 Kan du dra upp Leviatan* med krok
eller kuva hans tunga med rep?
21 Kan du sätta en sävlina* i hans näsa
eller borra en hake
genom hans käke?
22 Skulle han vädja till dig om nåd
gång på gång
eller tala till dig med mjuka ord?
23 Skulle han sluta fördrag med dig
så att du kan ta honom som slav
för alltid?
24 Kan du leka med honom
som med en fågel
eller hålla honom i band
åt dina flickor?
25 Kan fiskarlag köpslå om honom
och dela upp honom
mellan köpmän?
26 Kan du fylla hans hud
med harpuner
och hans huvud med fiskespjut?
27 Bär hand på honom,
så minns du den striden
och gör inte om det!
28 Nej, den som hoppas på seger
blir besviken,
redan när man ser honom
är man slagen.

Fotnoter
40:10Behemot   Hebr. för ”djur”. Har traditionellt identifierats med flodhästen. På senare tid har även en identifikation med dinosaurier av sauropodsläktet föreslagits (jfr vers 12).
40:20Leviatan   Har traditionellt identifierats med krokodilen. På övriga ställen beskrivs Leviatan som ett havsmonster (Ps 104:26 ) eller en drake i opposition mot Gud (41:10f , jfr Jes 27:1 ).
40:21sävlina   Tråd tvinnad av vattenväxande säv.

Parallellställen
40:2Job 38:3.
40:3Ps 51:6 Rom 3:4.
40:5Ps 93:1.
40:7Ps 75:8 Jes 2:12.
40:9Jes 59:16 63:5.