× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den ohederlige förvaltaren

1 Jesus sade också till sina lärjungar: "En rik man hade en förvaltare* som blev beskylld för att förskingra* hans egendom. 2 Då kallade han in honom och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare.

3 Då tänkte förvaltaren: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. 4 Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. 5 Han kallade till sig dem som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre? 6 Han svarade: Hundra krus* olja. Förvaltaren sade till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv femtio. 7 Sedan frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra tunnor* vete. Då sade han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio. 8 Och hans herre* berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt, för den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte.

9 Och jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon*, så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. 10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? 12 Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert?*13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata* den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."

14 Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. 15 Då sade han till dem: "Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.

Lagen och Guds rike

16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, och alla uppmanas enträget att* komma in. 17 Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick* av lagen faller bort.

18 Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Den rike mannen och Lasarus

19 Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna* kom till och med och slickade hans sår. 22 Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida*.

Även den rike dog och blev begravd. 23 I helvetet*, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. 24 Då ropade han: Fader Abraham! Förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. 25 Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst här, medan du får plåga. 26 Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss.

27 Mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. 28 Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. 29 Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda."


Fotnoter
16:1förvaltare   Grek. oikonómos (jfr "ekonom").
16:1förskingra   Annan översättning: “slösa bort".
16:6krus   Grek. bátos , ca 40 liter.
16:7tunnor   Grek. kóros , ca 400 liter.
16:8hans herre   Ordagrant: "herren". Syftar troligen på förvaltarens herre.
16:9mammon   Arameiska för "rikedom". Pengarna personifieras här som en avgud att slava under.
16:12det som ska bli ert   Lärjungarna jämförs här med ännu omyndiga barn (jfr Rom 8:17f , Gal 4:1f ).
16:13hata   Troligen i betydelsen sätta i andra hand (jfr not till Luk 14:26 ).
16:16uppmanas enträget att   Annan översättning: "trängs för att".
16:17prick   Ett kort streck med vilket en hebreisk bokstav särskildes från en annan.
16:21hundarna   Lösgående hundar åt avfall och var en bild för orenhet (2 Mos 22:31 , Ords 26:11 ).
16:22platsen vid Abrahams sida   Hedersplatsen. Annan översättning: "Abrahams famn".
16:23helvetet   Grek. Hades . Annan översättning: "dödsriket".

Parallellställen
16:8Ef 5:8.
16:9Matt 6:20 Luk 18:22 1 Tim 6:17f.
16:10Luk 19:17.
16:13Matt 6:24.
16:141 Tim 6:10.
16:151 Sam 16:7 Ps 7:10 Matt 23:28 Luk 18:9.
16:16Matt 11:12f Luk 14:23.
16:17Matt 5:18 Luk 21:33.
16:18Matt 5:32 19:9 Mark 10:11 1 Kor 7:10f.
16:24Jes 65:13 Mark 9:48.
16:25Luk 6:24f.
16:29Joh 5:39 45 2 Tim 3:16.