× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om räddning från undergång

1*En psalm av David.


Herre, hör min bön,
lyssna till mitt rop om nåd!
Svara mig i din trofasthet,
i din rättfärdighet.
2*Gå inte till doms med din tjänare,
för ingen levande är rättfärdig
inför dig.

3*Fienden jagar min själ,
han trampar mitt liv till marken,
han lägger mig i mörker
likt dem som länge varit döda.
4*Min ande mattas i mig,
mitt hjärta stelnar i mitt bröst.
5*Jag minns dagar som gått,
jag begrundar alla dina gärningar
och tänker på dina händers verk.
6*Jag sträcker mina händer mot dig,
min själ är som törstig jord
inför dig. Sela

7*Herre, skynda att svara mig,
min ande förgås!
Dölj inte ditt ansikte för mig,
då blir jag som de
som går ner i graven.
8*Låt mig möta din nåd på morgonen,
för jag litar på dig.
Visa mig den väg jag ska gå,
för jag lyfter min själ till dig.
9 Rädda mig från mina fiender,
Herre,
hos dig söker jag skydd.
10*Lär mig att göra din vilja,
för du är min Gud.
Låt din gode Ande leda mig*
på jämn mark.
11Herre, ge mig liv
för ditt namns skull,
rädda min själ ur nöden
i din rättfärdighet.
12*Förinta mina fiender i din nåd,
förgör alla som plågar min själ,
för jag är din tjänare.

Fotnoter
143:1Ps 4:2 , 140:7 .
143:2 Job 9:2f , 15:14 , Ps 130:3 , Rom 3:23 , Gal 2:16 .
143:3 Ps 44:26 , 88:4f , Klag 3:6 .
143:4 Ps 77:4 .
143:5 Ps 77:6 , 12, 119:97 .
143:6 Ps 42:3 , 63:2 , 88:10 .
143:7 Ps 28:1 , 88:5 .
143:8 Ps 25:4f , 86:11 .
143:10 Neh 9:20 , Ps 27:11 , 119:12 .
143:10Låt din gode Ande leda mig   Annan översättning: "Din Ande är god. Du ska leda mig".
143:12 Ps 116:16 .