× 
 Från
 Till
 Metod

 

Messias lidande och seger

1 För körledaren, till "Morgonrodnadens hind". En psalm av David.


2 Min Gud, min Gud,
varför har du övergett mig?
Jag ropar och klagar,
men min frälsning är fjärran.*
3 Min Gud, jag ropar om dagen
men du svarar inte,
och om natten
men får ingen ro.

4 Ändå är du den Helige,
den som tronar på Israels
lovsånger.
5 På dig förtröstade våra fäder,
de förtröstade och du befriade dem.
6 Till dig ropade de och fick hjälp,
de förtröstade på dig
och behövde inte skämmas.

7 Men jag är en mask
och inte en människa,
hånad av människor
och föraktad av folket.
8 Alla som ser mig hånar mig,
de grimaserar
och skakar på huvudet:
9 "Anförtro dig* åt Herren!
Han får befria och rädda honom,
han älskar ju honom."*

10 Det var du som drog mig
ut ur moderlivet,
du gjorde mig trygg
vid min mors bröst.
11 På dig är jag kastad
ända från modersskötet,
från moderlivet är du min Gud.

12 Var inte långt ifrån mig,
för nöden är nära
och ingen hjälpare finns.
13 Tjurar i mängd omger mig,
Bashans oxar* omringar mig.
14 Som rovlystna, rytande lejon
spärrar de upp sitt gap mot mig.

15 Jag rinner bort som vatten,
alla mina leder har skilts åt.
Mitt hjärta är som vax,
det smälter i mitt inre.
16 Min kraft är uttorkad
som en krukskärva,
min tunga fastnar i gommen.
Du lägger mig i dödens stoft.*
17 Hundar omger mig,
de ondas hop omringar mig,
de har genomborrat*
mina händer och fötter.
18 Jag kan räkna alla mina ben,
de ser på mig, de stirrar.
19 De delar mina kläder mellan sig
och kastar lott om min klädnad.*

20 Men du, Herre,
var inte långt borta!
Du min styrka,
skynda till min hjälp!
21 Rädda min själ från svärdet,
mitt liv ur hundarnas våld!
22 Fräls mig från lejonets gap
och vildoxarnas horn!
Du bönhör mig.

23 Jag ska förkunna ditt namn
för mina bröder,
mitt i församlingen
ska jag lovsjunga dig.*
24 Ni som vördar Herren,
lova honom!
Ära honom, alla Jakobs barn,
och bäva för honom,
alla Israels barn,
25 för han föraktade inte
den förtrycktes lidande
och såg inte på honom med avsky.
Han dolde inte sitt ansikte
för honom
utan lyssnade när han ropade
till honom.

26 Från dig kommer mitt lov
i den stora församlingen.
Jag ska uppfylla mina löften
inför dem som vördar honom.
27 De ödmjuka ska äta och bli mätta,
de som söker Herren
ska lova honom.
Era hjärtan ska leva för evigt.

28 Alla jordens ändar ska minnas det
och omvända sig till Herren,
folkens alla släkter
ska tillbe inför dig,
29 för riket är Herrens
och han råder över folken.
30 Alla mäktiga på jorden
ska äta och tillbe,
inför honom ska de
böja knä,
alla som går ner i stoftet
och inte kan hålla sin själ vid liv.*

31 Ättlingar ska tjäna honom,
kommande släkten
ska få höra om Herren.
32 De ska träda fram
och förkunna hans rättfärdighet
för det folk som ska födas:
att han har gjort det.

Fotnoter
22:2 Denna vers, titelversen till själva psalmen, citeras av Jesus på korset (Matt 27:46 , Mark 15:34 ).
22:9 Dessa ord användes av dem som hånade Jesus vid korset (Matt 27:43 ).
22:9Anförtro dig   Annan översättning (så Septuaginta): "Han har anförtrott sig".
22:13Bashans oxar   Golanhöjdernas frodiga bete gav välväxta oxar (jfr Hes 39:18 ).
22:16 På korset hänvisar Jesus till bl a denna vers när han "för att Skriften skulle uppfyllas" säger: "Jag är törstig" (Joh 19:28 ).
22:17de har genomborrat   Andra handskrifter: "som lejon".
22:19 Citeras i Joh 19:24 som profetia om korsfästelsen.
22:23 Citeras i Hebr 2:12 som profetia om den uppståndne Jesus.
22:30stoftet och inte kan hålla sin själ vid liv   Andra handskrifter (Septuaginta): "stoftet. Men min själ lever för honom".

Parallellställen
22:2Ps 10:1 Matt 27:46 Mark 14:34 15:34.
22:3Job 30:20 Ps 88:2.
22:4Ps 77:14.
22:6Ps 25:3 107:6.
22:7Ps 31:12 Jes 41:14 53:3.
22:8Matt 27:39 Mark 15:29 Luk 23:35f.
22:9Matt 27:43.
22:10Ps 71:6.
22:12Ps 35:22 38:22 71:12.
22:16Ps 38:11 104:29.
22:17Ps 59:7 Matt 27:31 Mark 15:20 Luk 23:33 Joh 19:18 Apg 2:23.
22:19Matt 27:35 Mark 15:24 Luk 23:34 Joh 19:23f.
22:21Ps 35:17 37:14.
22:23Ps 26:12 35:18 40:10 Hebr 2:12.
22:25Ps 9:13 27:9 102:2 Hebr 5:7.
22:26Ps 22:23 35:18 40:10f 116:14.
22:27Ps 69:33 Jes 65:13f Matt 5:5f.
22:28Ps 2:8 72:11 86:9 102:23.
22:29Ps 96:10 Ob v 21 Mika 5:2.
22:301 Sam 2:8.
22:31Ps 102:19 Jes 53:10.
22:32Jer 23:6.