× 
 Från
 Till
 Metod

 

Räddning undan förföljare

1 För körledaren. En psalm av David.


2 Till dig, Herre, tar jag min tillflykt.
Låt mig aldrig behöva skämmas,
rädda mig i din rättfärdighet.
3 Vänd ditt öra till mig,
skynda till min räddning!
Var min fasta klippa,
en borg till min frälsning,
4 för du är min klippa och min borg.
Du ska leda och föra mig
för ditt namns skull,
5 du ska lossa mig ur nätet
de lagt ut för mig,
för du är mitt beskydd.
6 I din hand* överlämnar jag
min ande.
Du har friköpt mig, Herre,
du trofaste Gud.

7 Jag hatar* dem som håller fast
vid tomma avgudar,
jag litar på Herren.
8 Jag vill jubla och glädjas
över din nåd,
att du ser mitt lidande
och känner min själ i nöden.
9 Du utlämnar mig inte
i fiendens hand,
du ställer mina fötter
på rymlig plats.

10 Förbarma dig över mig, Herre,
jag är i nöd!
Grämelse förtär mitt öga,
min själ och min kropp.
11 Mitt liv försvinner i sorg,
mina år i suckan.
Min kraft är bruten
genom min synd*,
mina ben* förtärs
12 för alla mina fienders skull.
Jag har blivit en skam
för mina grannar
och en skräck
för dem som känner mig.
De som ser mig på gatan
flyr för mig.
13 Jag är glömd och borta
ur deras hjärtan, som död,
jag har blivit som ett krossat kärl.
14 Jag hör vad många viskar,
skräck från alla håll!
De gaddar ihop sig mot mig,
smider planer för att ta mitt liv.

15 Men jag litar på dig, Herre,
jag säger: "Du är min Gud."
16 Min tid är i dina händer.
Rädda mig från mina fienders hand,
från dem som förföljer mig.
17 Låt ditt ansikte lysa
över din tjänare,
fräls mig genom din nåd.
18Herre, låt mig inte
behöva skämmas,
jag ropar till dig!
Låt de gudlösa få skämmas,
låt dem tystna i dödsriket.
19 Låt lögnarnas läppar förstummas,
de som talar fräckhet i högmod
och förakt mot den rättfärdige.

20 Hur stor är inte din godhet,
som du sparar åt dem
som vördar dig
och visar i människors åsyn
mot dem som flyr till dig!
21 Du tar dem i ditt ansiktes beskydd
mot människors intriger,
du gömmer dem i din hydda
undan elaka tungor.

22 Lovad är Herren!
Han har visat mig
sin underbara nåd
i en belägrad* stad.
23 Jag sade i min ångest:
"Jag är avskuren från dina ögon!"
Men du hörde min bön om nåd
när jag ropade till dig.

24 Älska Herren,
alla ni hans trogna!
Herren bevarar de trofasta,
men den som handlar i högmod
straffar han strängt.
25 Var starka och modiga i era hjärtan,
alla ni som hoppas på Herren!

Fotnoter
31:6I din hand   Andra handskrifter (Septuaginta): "I dina händer" (jfr Jesu ord i Luk 23:46 ).
31:7Jag hatar   Andra handskrifter (så Septuaginta): "Du hatar".
31:11min synd   Annan översättning (så Septuaginta): "mitt lidande".
31:11ben   Ett uttryck för människans inre (djupt under muskler och hud).
31:22belägrad   Annan översättning: "befäst".

Parallellställen
31:2Ps 25:2 71:1f 143:1.
31:3Ps 9:10 71:2f.
31:4Ps 18:3 23:3 Ords 18:10.
31:5Ps 25:15 27:1 28:7f.
31:6Luk 23:46 Apg 7:59.
31:75 Mos 4:28 Ps 16:4 Jer 10:14f Jona 2:9f.
31:8Ps 9:3.
31:9Ps 18:37.
31:10Job 17:7 Ps 6:8.
31:11Ps 40:13 102:4.
31:12Job 19:13 Ps 38:12 44:14 88:9 19.
31:14Ps 50:20 Jer 20:10 Matt 27:1 Joh 11:53.
31:161 Krön 29:30 Ps 139:16 143:9.
31:174 Mos 6:25f Ps 80:4.
31:18Ps 6:11 9:18 25:3 20.
31:20Ps 23:6 36:8 57:2 145:7 Rom 2:4 11:22.
31:21Job 5:21 Ps 27:5 42:6 12 Jer 36:26.
31:22Ps 144:1f.
31:23Jes 38:11 Jona 2:5.
31:245 Mos 32:41 Ps 18:28 Ords 29:23.
31:25Ps 27:14.