× 
 Från
 Till
 Metod

 

Messiaskungen och hans brud

1 För körledaren, till "Liljorna". En vishetspsalm, en kärlekssång av Koras söner.


2 Mitt hjärta flödar över av sköna ord,
jag säger: Min sång gäller en kung*.
Min tunga är en snabb skrivares
penna.
3 Skönast är du bland människors barn,
nåd är utgjuten över dina läppar.
Därför har Gud välsignat dig
för evigt.

4 Fäst ditt svärd vid din sida, du hjälte,
i din höghet och härlighet.
5 Dra så segerrik ut i din härlighet
för sanning, ödmjukhet
och rättfärdighet.
Din högra hand ska visa dig
underbara ting.
6 Dina pilar är skarpa,
folken ska falla för dig,
kungens fiender ska träffas
i hjärtat.

7 Gud, din tron består
i evigheters evighet,
ditt rikes spira är rättens spira.
8 Du älskar rättfärdighet
och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud, har din Gud
smort dig* med glädjens olja
mer än dina medbröder.
9 Av myrra, aloe och kassia
doftar alla dina kläder,
från elfenbenspalats
gläder dig strängars klang.
10 Kungadöttrar är bland dina utvalda*,
drottningen står vid din högra sida
i guld från Ofir.

11 Hör, dotter, se och lyssna!
Glöm ditt folk och din fars hus
12 och låt kungen åtrå din skönhet,
för han är din herre.
Böj dig och tillbe honom!
13 Dottern Tyrus kommer med gåvor,
de rika bland folket
söker din gunst.

14 Full av härlighet
är kungadottern där inne,
av guldbrokad är hennes dräkt.
15 I färggranna* kläder
förs hon till kungen,
åtföljd av jungfrur,
hennes väninnor
som leds in till dig.
16 Med glädje och jubel förs de fram,
de tågar in i kungens palats.

17 I dina fäders ställe
ska dina söner komma,
du* ska sätta dem till furstar
över hela jorden*.
18 Ditt namn vill jag göra känt
genom alla släkten.
Därför ska folken lova dig
i evigheters evighet.

Fotnoter
45:2jag säger: Min sång gäller en kung   Annan översättning: "jag framför min sång för kungen".
45:8Därför, Gud, har din Gud smort dig   Annan översättning: "Därför har Gud, din Gud, smort dig." Jfr Hebr 1:9 , där versen citeras som profetia om Kristus.
45:10bland dina utvalda   Annan översättning: "(klädda) i dina skatter".
45:15färggranna   Annan översättning: "brokigt vävda" eller "broderade".
45:17dina … du   Syftar på kungen, i maskulin form (jfr vers 3-10).
45:17jorden   Annan översättning: "landet".

Parallellställen
45:2Ps 2:6.
45:3Ps 21:7 Höga V 5:10f Jes 50:4 Luk 4:22.
45:5Ps 72:4.
45:72 Sam 7:13 16 Ps 89:5 110:2 Hebr 1:8.
45:8Jes 11:2f.
45:101 Kung 9:28 Jes 13:12.
45:111 Mos 12:1 Matt 10:37.
45:13Ps 68:30 72:10 87:4 Jes 23:18 60:6f Hagg 2:7f.
45:142 Mos 39:2f Höga V 1:10f 15 4:1f.
45:17Ps 72:8f Upp 1:6 5:9f.
45:18Ps 22:31f 72:17 Mal 1:11.