× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds makt i dom och frälsning

1 För körledaren. En psalm, en sång av David.


2 Gud reser sig,
hans fiender skingras,
de som hatar honom
flyr för hans ansikte.
3 Som rök driver bort
fördriver du dem,
som vax smälter för eld
förgås de gudlösa inför Gud.
4 Men de rättfärdiga gläder sig,
de jublar inför Gud
och fröjdas av glädje.

5 Sjung till Gud,
lovsjung hans namn,
bana väg för honom
som drar fram genom öknarna*!
Herren är hans namn,
jubla inför honom,
6 de faderlösas fader
och änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning.
7 Gud ger de ensamma ett hem
och de fångna frihet och lycka.
Men de upproriska bor i en öken.

8 Gud, när du drog ut
i spetsen för ditt folk,
när du gick fram i ödemarken,
Sela
9 då bävade jorden,
då strömmade regn
från himlen inför Gud,
själva Sinai bävade inför Gud,
Israels Gud.
10 Rikligt regn lät du falla, Gud,
din trötta egendom gav du kraft.
11 Din skara fick bo där,
du sörjde för de svaga
i din godhet, Gud.

12 Herren låter ordet höras,
en här av kvinnor bär glädjebudet:
13 "Härarnas kungar flyr,
de flyr och husmodern delar bytet!
14 Ska ni då ligga stilla i era fållor?
Duvans vingar* är täckta med silver
och hennes fjädrar
med skimrande guld.
15 När den Allsmäktige
skingrade kungarna i landet,
föll snön över Salmon*."

16 Bashans berg* är ett Guds berg,
ett berg med höga toppar
är Bashans berg.
17 Ni höga berg,
varför ser ni ner på berget
som Gud har valt till sin boning?
Herren ska bo där för alltid.

18 Guds vagnar är tiotusentals,
tusen och åter tusen.
Herren är mitt ibland dem,
i helighet som på Sinai.
19 Du steg upp i höjden,
du tog fångar,
du fick gåvor bland människorna,
även de upproriska –
för att du, Herre vår Gud,
skulle bo där.*

20 Lovad är Herren!
Dag efter dag bär han oss,
Gud är vår frälsning. Sela
21 Gud är för oss en frälsningens Gud,
hos Herren Gud*
finns en utväg från döden.
22 Ja, Gud krossar
sina fienders huvuden,
den håriga hjässan hos den
som framhärdar i synd.
23 Herren säger:
"Jag ska hämta dem från Bashan,
hämta dem från havets djup,
24 så att du får doppa din fot i blod
och dina hundars tunga
får sin del av fienderna."

25 Gud, man ser ditt högtidståg,
min Guds, min kungs tåg
i helgedomen.
26 Sångare går främst,
harpspelare följer efter
bland jungfrur som slår på
tamburin.
27 Lova Gud i församlingarna,
lova Herren, ni av Israels källa!
28 Där går Benjamin,
den yngste som leder dem,
där går skaran av Juda furstar,
Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29 Gud, visa din styrka*!
Gud, stärk vad du gjort för oss!
30 På grund av ditt tempel
i Jerusalem
ska kungar komma
med gåvor till dig.
31 Straffa odjuret i vassen,
tjurarnas hop och folkens kalvar.
Ödmjukt ska de hylla dig
med silverstycken.
Han skingrar* de folk
som vill ha krig.
32 Sändebud* ska komma från Egypten,
Nubien ska skynda att
sträcka sina händer till Gud.

33 Jordens riken, sjung till Gud,
lovsjung Herren, Sela
34 honom som drar fram
över himlen, urtidens himmel.
Hör, han höjer sin röst,
en mäktig röst!
35 Ge Gud makten!
Hans majestät är över Israel,
hans makt är i skyarna.
36 Fruktad är du, Gud,
i din helgedom.
Israels Gud ger makt och styrka
åt sitt folk.
Lovad är Gud!

Fotnoter
68:5öknarna   Annan översättning: "molnen".
68:14Duvans vingar   Troligen en symbol för Israel (jfr Ps 74:19 ).
68:15Salmon   "Det mörka berget", enligt Dom 9:48 beläget nära staden Sikem.
68:16Bashans berg   Golanhöjderna med de höga Hermonsbergen i norr.
68:19 Citeras av Paulus i Ef 4:8 som profetia om Kristi himmelsfärd.
68:16Herren Gud   Hebr. Adonaí Jhvh . Se not till Jes 1:24 .
68:29Gud, visa din styrka   Andra handskrifter: "Din Gud har gett dig din styrka".
68:31Han skingrar   Annan översättning (så Septuaginta): "Skingra".
68:32Sändebud   Så Septuaginta, det hebreiska ordets betydelse är oklar. Andra översättningar: "Bronsföremål", "Röda tyger".

Parallellställen
68:24 Mos 10:35 Ps 92:10 132:8.
68:3Ps 37:20 Hos 13:3.
68:4Ps 35:27.
68:52 Mos 15:1f Jes 40:3f 62:10 Matt 3:3.
68:65 Mos 10:18 26:15 Ps 10:14 146:9.
68:7Jes 42:7 61:1.
68:82 Mos 13:21f 33:14 Dom 5:4 Ps 78:52.
68:92 Mos 19:16f 5 Mos 32:2 Dom 5:4f Ps 18:8 77:19.
68:102 Mos 16:4f 4 Mos 11:31f Ps 78:24f.
68:122 Mos 15:20f Dom 5:12 1 Sam 18:6f.
68:131 Sam 30:24.
68:14Dom 5:16.
68:17Ps 48:3 Jes 2:2.
68:18Ps 76:3 Dan 7:10 Hebr 12:22.
68:19Ps 47:6 Ef 4:8 Kol 2:15.
68:21Ps 49:16 56:14 Upp 1:18.
68:22Ps 110:6.
68:23Amos 9:2f.
68:27Ps 22:23f 26:12 Jes 48:1 51:1.
68:281 Sam 9:21 Dom 5:18 6:35.
68:30Ps 45:13 72:10 96:8 102:16 138:4 Jes 60:6.
68:31Jes 30:6f.
68:32Jes 18:7 19:21 45:14 Sef 3:10 Apg 8:26f.
68:345 Mos 33:26 Ps 18:11 29:4f 104:3.
68:36Ps 29:11 Jes 40:29f.