× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ängeln med den lilla bokrullen

1 Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare, 2 och i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden 3 och ropade med stark röst som ett rytande lejon. Och när han hade ropat, talade de sju åskorna med sina röster. 4 När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva, men jag hörde en röst från himlen: "Försegla det som de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det."

5 Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen 6 och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i det: "Tiden är ute. 7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare profeterna."

8 Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: "Gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden." 9 Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: "Ta den och ät upp den! Den ska svida i din mage men vara söt som honung i din mun." 10 Jag tog bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit den sved det i min mage. 11 Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och länder och språk och kungar."


Parallellställen
10:1Hes 1:28 Upp 1:15f 4:3.
10:2Hes 2:9f Upp 5:1f.
10:3Amos 3:8.
10:4Dan 12:4 9.
10:51 Mos 14:22 Dan 12:7.
10:61 Mos 22:16 Hes 6:13 Apg 4:24.
10:7Amos 3:7 Upp 11:15.
10:9Hes 2:8f 3:1f.
10:11Jer 1:10.