× 
 Från
 Till
 Metod

 

Elifas första tal

1 Då tog Elifas från Teman till orda och sade:


2 Tar du illa upp
om man försöker tala till dig?
Vem kan hålla tillbaka sina ord?
3 Se, du har väglett många
och stärkt kraftlösa händer.
4 Dina ord har rest upp
den som har snubblat,
och du har gett kraft
åt vacklande knän.
5 Men nu gäller det dig,
och då blir du modlös,
du blir förskräckt
när det drabbar dig.
6 Är inte din gudsfruktan
din tillförsikt
och dina vägars ostrafflighet
ditt hopp?

7 Tänk efter:
När gick en oskyldig förlorad,
och var gick de rättsinniga
under?
8 Jag har sett att de som plöjer ondska
och sår olycka får skörda sådant.
9 De förgås för Guds andedräkt,
de försvinner
för hans vredes fnysning.
10 Lejonen ryter och vrålar,
men de unga lejonens tänder
bryts av.
11 Det gamla lejonet
förgås i brist på rov
och lejonhonans ungar skingras.

12 Ett ord smög sig till mig,
det nådde mitt öra
som en viskning
13 när tankarna oroades
av nattens syner
och sömnen föll tung
över människorna.
14 Skräck och bävan drabbade mig
och fick alla mina ben att skaka.
15 En ande strök förbi mitt ansikte,
håren på min kropp reste sig.
16 Den stannade,
men jag kunde inte
urskilja utseendet
på gestalten jag såg.
Det var tyst,
sedan hörde jag en röst:
17 ”Kan en människa
stå rättfärdig inför Gud,
kan en människa vara ren
inför sin skapare?
18 Han litar inte ens på sina tjänare,
han finner fel hos sina änglar.
19 Hur mycket mer hos dem
som bor i hyddor av lera,
dem som har sin grund i stoftet!
De krossas lättare än mal.
20 När morgon blivit kväll
ligger de slagna,
de går under för alltid
utan att någon märker det.
21 Deras tältlinor rycks upp för dem,
de dör utan visdom.”

Fotnoter
4:18finner fel hos sina änglar   Jfr änglarnas uppror i 2 Petr 2:4 , Upp 12:7 .
4:19hyddor av lera   Människokroppen (jfr 1 Mos 2:7 , 2 Kor 5:1f , 2 Petr 1:13f ).

Parallellställen
4:1Job 2:11.
4:3Jes 35:3 Hebr 12:12.
4:5Job 5:11 21:4 Ords 3:11 24:10.
4:8Job 15:35 Ords 22:8 Hos 8:7 10:13 Gal 6:7f.
4:9Jes 11:4.
4:10Ps 3:8 58:7.
4:161 Kung 19:12.
4:17Job 15:14f 25:4f Ps 143:2 Rom 5:19.
4:191 Mos 2:7 3:19 Job 10:9 33:6 Ps 103:14 2 Kor 5:1.
4:21Job 8:22 Jes 38:12.