× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lovsång för räddning ur dödsfara
1Jag älskar Herren,
för han hör min röst,
mitt rop om nåd.
2 Han har vänt sitt öra till mig,
hela mitt liv
ska jag åkalla honom.
3Dödens band omslöt mig,
dödsrikets ångest grep mig,
jag var i nöd och förtvivlan.
4 Men jag åkallade Herrens namn:
"O, Herre, rädda min själ!"

5Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
6Herren bevarar de enkla,
jag var i nöd och han frälste mig.
7Vänd om till din ro, min själ,
för Herren har varit god mot dig.
8Du har räddat min själ från döden,
mitt öga från tårar, min fot från fall.
9 Jag ska vandra inför Herren
i de levandes land.
10Jag tror, därför talar jag,
jag som plågades svårt,
11jag som sade i min ångest:
"Alla människor sviker."

12 Hur ska jag återgälda Herren
alla hans välgärningar mot mig?
13 Jag vill höja frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn,
14jag vill uppfylla
mina löften till Herren
inför hela hans folk.

15Dyrbar i Herrens ögon
är hans trognas död.
16 O, Herre, jag är ju din tjänare,
jag är din tjänare,
din tjänarinnas son.
Du har lossat mina band.
17Åt dig vill jag offra lovets offer
och åkalla Herrens namn,
18 jag vill uppfylla
mina löften till Herren
inför hela hans folk,
19 i gårdarna till Herrens hus,
mitt i dig, Jerusalem.
Halleluja!

Fotnoter
116:1 Ps 4:4 , 10:17 , 18:2 , 34:5 , 7, 18, 66:19 .
116:3 2 Sam 22:5f , Ps 18:5f .
116:5 2 Mos 34:6 , Ps 86:5 , 103:8 , 145:17 .
116:7 Ps 42:6 , 62:2f .
116:8 Ps 56:14 , 71:20 , 86:13 .
116:10 Ps 27:13 , 2 Kor 4:13 .
116:11 Ps 31:23 , 62:10 , 118:8 , Rom 3:4 .
116:11sviker   Annan översättning: "ljuger".
116:14 Ps 22:26 , 61:9 , 66:13 .
116:15 Ps 9:13 , 72:14 .
116:17 Ps 50:14 , 66:13f .