× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hjälpen kommer från Herren

1En pilgrimssång.


Jag lyfter mina ögon till bergen.
Varifrån kommer min hjälp?

2Min hjälp kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
3Inte låter han din fot vackla,
inte slumrar han som bevarar dig.
4 Nej, han som bevarar Israel,
han slumrar inte, han sover inte.

5Herren bevarar dig,
Herren är ditt skydd
på din högra sida.
6Solen ska inte skada dig
om dagen,
inte månen om natten.
7Herren ska bevara dig
från allt ont,
han ska bevara din själ.
8Herren ska bevara
din utgång och din ingång,
från nu och till evig tid.

Fotnoter
121:1 Ps 3:5 , 23:1 , Jes 40:26 .
121:2 2 Krön 20:12 , Ps 124:8 , 146:5f .
121:3 Ps 127:1 .
121:5 Ps 91:4f .
121:6 Jes 4:6 , 49:10 , Jona 4:8 , Upp 7:16 .
121:7 Joh 17:15 , 2 Tess 3:3 .
121:8 5 Mos 28:6 , Ps 113:2 , 115:18 .