× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sions kommande härlighet

1 Stå upp, stråla,

för ditt ljus kommer
och Herrens härlighet
går upp över dig.
2 Se, mörker ska täcka jorden
och töcken folken,
men över dig ska Herren gå upp,
hans härlighet ska uppenbaras
över dig.
3 Hednafolk ska vandra i ditt ljus
och kungar i glansen
som går upp över dig.

4 Lyft din blick och se dig omkring:
Alla samlas och kommer till dig.
Dina söner kommer från fjärran,
dina döttrar bärs fram på armen.
5 Då ska du se det
och stråla av fröjd,
ditt hjärta ska bäva och vidga sig,
för havets rikedomar
ska föras till dig,
folkens skatter ska tillfalla dig.
6 Skaror av kameler ska täcka dig,
unga kameler
från Midjan och Efa*.
Från Saba* kommer de alla,
de bär guld och rökelse
och förkunnar Herrens lov.
7 Alla Kedars hjordar
ska samlas till dig,
Nebajots* baggar
ska stå till din tjänst.
De ska offras till välbehag
på mitt altare,
och jag ska förhärliga
min härlighets hus.
8 Vilka är dessa
som kommer flygande som moln,
som duvor till sitt duvslag?
9 Kustländerna hoppas på mig,
främst kommer Tarshishskepp*
för att föra hem dina söner
från fjärran land.
De har med sig silver och guld
åt Herren din Guds namn,
åt Israels Helige,
för han förhärligar dig.

10 Främlingar ska bygga upp
dina murar
och deras kungar ska betjäna dig,
för jag slog dig i min vrede
men i min nåd
förbarmar jag mig över dig.
11 Dina portar ska ständigt stå öppna,
varken dag eller natt
ska de stängas,
så att folkens rikedomar
kan föras till dig
och deras kungar föras med i tåget.
12 För det folk eller rike
som inte vill tjäna dig
ska gå under,
sådana folk ska förgöras helt.
13 Libanons härlighet*
ska komma till dig,
både cypress och alm och buxbom,
för att pryda
min helgedoms plats.
Jag vill göra platsen för mina fötter
härlig.
14 Bugande ska dina förtryckares söner
komma till dig,
alla som föraktade dig
ska falla ner för dina fötter.
Och de ska kalla dig "Herrens stad",
"Israels Heliges Sion".

15 I stället för att du var övergiven
och hatad*
så att ingen ville ta vägen
genom dig,
ska jag göra dig till härlighet
för evigt,
till en fröjd från släkte till släkte.
16 Du ska dia folkens mjölk,
kungabröst ska du dia.
Då ska du förstå att jag, Herren,
är din frälsare,
att Jakobs Mäktige
är din återlösare.
17 Jag ska ge guld i stället för koppar,
silver i stället för järn,
koppar i stället för trä
och järn i stället för sten.
Jag ska sätta friden till din överhet,
rättfärdigheten till din härskare.
18 Man ska inte mer höra om våld
i ditt land
eller förödelse och förstörelse
inom dina gränser,
utan du ska kalla dina murar
för frälsning
och dina portar för lovsång.
19 Solen ska inte mer vara ditt ljus
om dagen,
månen ska inte lysa dig
med sitt sken.
Herren ska vara ditt eviga ljus,
din Gud ska vara din härlighet.
20 Din sol ska inte mer gå ner,
din måne inte mer avta,
för Herren ska vara ditt eviga ljus
och dina sorgedagar ska vara slut.
21 Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga
och besitta landet för evigt,
som ett skott av min plantering,
som ett verk av mina händer
för att förhärliga mig.
22 Av den minste ska det bli tusen,
av den ringaste ett stort folk.
Jag, Herren, ska låta det ske snabbt
när dess tid kommer.

Fotnoter
60:6Midjan och Efa   Nomadstammar i nordvästra Saudiarabien (1 Mos 25:4 , 2 Mos 2:15 ).
60:6Saba   Handelsrike i nuvarande Jemen, berömt för guld och rökelse (1 Kung 10, Hes 27:22 ).
60:7Kedar … Nebajot   Nordarabiska stammar (1 Mos 25:13 , Hes 27:21 ).
60:9Tarshishskepp   Långseglande handelsskepp. Tarshish låg någonstans i västra Medelhavet.
60:13Libanons härlighet   Det berömda cederträet prydde Salomos tempel (1 Kung 5:8f ).
60:15hatad   Annan översättning: "försmådd" (jfr not till Luk 14:26 ).

Parallellställen
60:1Jes 9:2 Ef 5:14.
60:2Jes 4:5 9:2f Joh 1:5 9 14 Kol 1:13.
60:3Jes 2:3 42:6 49:6 Luk 2:32 Upp 21:24.
60:4Jes 43:6 49:12 18 22 66:20.
60:5Ps 34:6 Hagg 2:7f.
60:61 Mos 25:4 Ps 72:10.
60:7Ps 120:5 Jes 56:7 Jer 49:28.
60:10Jes 54:7f.
60:11Upp 21:24f.
60:13Jes 35:2 41:19.
60:15Jes 62:4.
60:16Jes 49:23.
60:171 Kung 10:27 Jes 1:26 26:12.
60:18Jes 26:1.
60:192 Sam 22:29 Ps 27:1 Mika 7:8 Jak 1:17 1 Joh 1:5f Upp 21:23 22:5.
60:20Upp 21:4.
60:21Jes 61:3 Matt 5:5 Rom 5:19.