× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bildads andra tal

1 Då tog Bildad från Shua till orda och sade:


2 Hur länge ska ni lägga snaror
med ord?
Kom till förstånd,
sedan kan vi tala.
3 Varför räknas vi som djur
och betraktas som dumma
i era ögon?
4 Du som sliter sönder
dig själv i vrede,
ska jorden bli öde för din skull
eller klippan flyttas från sin plats?

5 Sannerligen,
den gudlöses ljus ska slockna
och lågan i hans eld sluta lysa.
6 Ljuset i hans tält ska bli mörkt
och lampan slockna för honom.
7 Hans väldiga steg ska bli kortare,
hans egna rådslag fälla honom.
8 Hans fötter leder honom till nätet,
han vandrar mot snaran.
9 Snaran griper hans häl,
fällan håller fast honom.
10 Ett rep är lagt för honom
på marken,
en fälla ligger på stigen.
11 Skräck möter honom från alla håll
och jagar honom i hälarna.
12 Olyckan hungrar efter honom,
hemsökelsen står redo
att fälla honom.
13 Sjukdom förtär hans hud,
dödens förstfödde
slukar hans lemmar.
14 Han rycks bort från sitt trygga tält
och drivs i väg till fasornas kung.
15 I hans tält får främlingar bo,
svavel strös över hans boning.
16 Hans rötter torkar nertill,
hans grenar vissnar upptill.
17 Hans minne utplånas från jorden,
hans namn nämns inte
på vägarna.
18 Han drivs från ljuset till mörkret
och jagas bort från världen.
19 Han blir utan barn
och efterkommande i sitt folk,
ingen överlevande finns
i hans hus.
20 De som bor i väst
häpnar över hans olyckas dag,
de som bor i öst
skälver av fasa.
21 Ja, så går det den orättfärdiges hem,
så går det den plats
där man inte känner Gud.

Parallellställen
18:2Ords 17:27.
18:5Job 21:17 Ords 13:9 24:20.
18:7Job 15:6 Ords 5:22.
18:8Ps 9:16 35:7f Jes 24:18.
18:9Job 22:10.
18:113 Mos 26:36 Job 15:21f 27:20 Jer 46:5.
18:14Job 8:13f 22 11:20 Ps 52:7 Ords 10:28.
18:16Job 14:2 Amos 2:9 Mal 4:1.
18:17Job 24:20 Ps 9:7 34:17 Ords 10:7.
18:192 Kung 10:11 17 Job 27:14 Ps 21:11.
18:20Hes 21:25.
18:21Job 20:29.