× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Avundas inte onda människor

och längta inte efter att
vara med dem,
2 för deras hjärtan tänker på våld,
deras läppar talar olycka.

3 Genom vishet byggs huset,
genom förstånd står det fast.
4 Genom kunskap fylls rummen
med allt som är dyrbart och ljuvt.

5 En vis man är stark,
en man med kunskap
är väldig i kraft.
6 Med klok ledning kan du föra krig,
många goda rådgivare ger seger.

7 Visheten är för hög för dåren,
i porten* öppnar han inte
sin mun.

8 Den som tänker ut onda planer
blir kallad intrigmakare.
9 Dårskapens påhitt är synd,
och folk avskyr en hånare.

10 Tappar du modet i nödens stund,
då blir din kraft liten.

11 Rädda dem som släpas till döden
och dra dig inte undan dem
som stapplar till sin avrättning.
12 Om du säger: ”Vi visste det inte”,
skulle inte han som prövar hjärtan
märka det?
Skulle inte han som vakar
över din själ veta det?
Han ska ge åt var och en
efter hans gärningar.

13 Ät honung, min son, det är gott,
rinnande honung
är söt för din gom.
14 Så är kunskap och vishet
för din själ.
Finner du dem
så har du en framtid,
och ditt hopp blir inte om intet.

15 Ligg inte på lur, du gudlöse,
vid den rättfärdiges boning,
ödelägg inte hans hem!
16 För den rättfärdige kan falla
sju gånger och resa sig igen,
men de gudlösa stupar
när olyckan kommer.

17 Gläd dig inte när din fiende faller,
låt inte ditt hjärta jubla
när han störtar omkull.
18 Då kan Herren se det
med missnöje
och vända sin vrede från honom.

19 Gräm dig inte över de onda*,
avundas inte de gudlösa,
20 för den som är ond
har ingen framtid,
de gudlösas lampa ska slockna.

21 Min son, frukta Herren
och kungen,
ge dig inte i lag med upprorsmän.
22 För plötsligt kan olyckan
drabba dem,
och vem vet när förödelse
från dessa båda kommer?
Tillägg till de visas ord (24:23-34)
23 Dessa ord är också av de visa.

Att vara partisk när man dömer
är inte rätt.
24 Den som säger till den skyldige:
”Du är oskyldig”,
honom ska folk förbanna
och folkslag fördöma.
25 Men dem som skipar rättvisa
ska det gå väl,
de blir välsignade
med det som är gott.

26 En kyss på läpparna är det
när någon ger ett rätt svar*.

27 Gör klart ditt arbete där ute,
få allt färdigt åt dig på åkern.
Sedan kan du bygga ditt hus.

28 Vittna inte mot din nästa
utan orsak,
inte vill du bedra
med dina läppar?
29 Säg inte:
”Jag ska göra mot honom
som han har gjort mot mig,
jag ska ge var och en
vad han förtjänat.”

30 Jag gick förbi en lat mans åker,
en vettlös människas vingård.
31 Och se, det växte tistlar överallt,
marken var täckt av nässlor,
stenmuren låg nerriven.
32 Jag såg det och tog det till hjärtat,
jag betraktade det
och tog lärdom av det.
33 Sov lite till, slumra lite till,
ligg lite till med armarna i kors,
34 så kommer fattigdomen över dig
som en rövare*
och nöden som en beväpnad man.

Fotnoter
24:7i porten   Platsen där de äldste beslutade om samhällets frågor (31:23 , Rut 4) .
24:19Gräm dig inte över de onda   Citat från Davids psalm Ps 37:1 .
24:26rätt svar   Annan översättning: ”ärligt svar”.
24:34rövare   Annan översättning: ”lösdrivare”.

Parallellställen
24:1Ords 1:10 3:31 23:17.
24:5Ords 21:22 Pred 9:16 18.
24:6Ords 11:14 15:22 20:18.
24:10Job 4:5 2 Tim 1:7.
24:11Ps 82:3f Ords 31:8f.
24:12Job 34:11 Ps 62:13 Jer 32:19 Rom 2:6 Upp 22:12.
24:13Ords 25:16 27.
24:14Ords 23:18.
24:15Ps 10:9 37:32.
24:16Ps 9:4 27:2 34:20 37:24 Ords 14:32 Mika 7:8.
24:17Job 31:29 Ords 17:5 Ob v 12.
24:19Ps 37:1 21 Ords 23:17 Pred 7:10.
24:20Job 18:5 Ps 37:38 Ords 13:9 20:20.
24:211 Petr 2:17.
24:233 Mos 19:15 5 Mos 1:17 Ords 18:5 28:21.
24:27Ords 12:11.
24:28Ords 14:5 19:5 25:18 Ef 4:25.
24:29Ords 20:22 Matt 5:44.
24:33Ords 6:9f.
24:34Ords 28:19.