× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs sluttal (Kap 27-31)

1 Job fortsatte sin framställning. Han sade:


2 Så sant Gud lever,
han som undanhållit mig min rätt,
den Allsmäktige
som har förbittrat min själ:
3 Så länge min ande är i mig
och Guds livsande i min näsa,
4 ska mina läppar inte tala orätt
eller min tunga tala svek.
5 Aldrig ger jag er rätt,
till min död vidhåller jag
min oskuld.
6 Jag håller fast vid min rättfärdighet
och släpper den inte.
Mitt hjärta förebrår mig inte
för någon av mina dagar.

7 Låt min fiende stå som den skyldige,
min motståndare som orättfärdig.
8 För vad har den gudlöse för hopp
när livet skärs av,
när Gud tar hans själ?
9 Kommer Gud att höra hans rop
när nöden drabbar honom?
10 Kan han glädja sig
över den Allsmäktige?
Kan han ständigt åkalla Gud?

11 Jag vill lära er om Guds hand,
den Allsmäktiges tankar
vill jag inte dölja.
12 Ni har ju själva alla sett det,
varför kommer ni då
med tomt prat?

13 Detta är den gudlöses lott hos Gud,
det arv som våldsverkaren
får av den Allsmäktige:
14 Får han många barn
ska de falla för svärd,
hans avkomlingar får inte
mätta sig med bröd.
15 De som undkommer
läggs i graven av pest
och deras änkor gråter inte
över dem.
16 Även om han samlar silver som stoft
och lägger kläder på hög
som lera,
17 så får de rättfärdiga klä sig
i det han har samlat,
och silvret får de oskyldiga dela.
18 Han bygger sitt hus som en mal,
likt en hydda* som väktaren
gör åt sig.
19 Rik går han till sängs,
och sedan aldrig mer –
när han öppnar sina ögon
är allt borta.
20 Fasorna griper honom
som vattenmassor,
stormen rycker bort honom i natten.
21 Östanvinden lyfter honom
och han är borta,
den sveper i väg honom
från hans plats.
22 Den vräker sig mot honom
utan förskoning,
han försöker fly för dess kraft.
23 Den klappar sina händer* mot honom
och visslar åt honom
från hans plats.

Fotnoter
27:18hydda   Tillfälligt skydd vid åkrarna under skördetiden för den som vaktade sin skörd mot tjuvar.
27:23klappar sina händer   Kan syfta på en hånfull gest (jfr 34:37 , Hes 25:6 ).

Parallellställen
27:2Rut 1:20 Job 34:5.
27:6Job 13:18 Apg 24:16 1 Kor 4:4 2 Tim 1:3.
27:8Job 8:13 Luk 12:20.
27:9Job 35:12f Ords 28:9 Mika 3:4 Joh 9:31.
27:142 Kung 10:7 Job 18:19 20:10.
27:17Job 20:18 Ords 13:22 28:8 Pred 2:26.
27:23Klag 2:15 Nah 3:19.