× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Människan gör planer

i sitt hjärta,
men från Herren kommer
vad tungan svarar.

2 En mans alla vägar
är rena i hans egna ögon,
men Herren är den
som prövar andarna.

3 Anförtro dina verk åt Herren,
så har dina planer framgång.

4Herren har gjort var sak
för sitt syfte,
även den gudlöse för olyckans dag.

5Herren avskyr de högmodiga,
de blir verkligen inte ostraffade.

6 Genom nåd och sanning sonas skuld,
genom vördnad för Herren
undviks det onda.

7 När någons vägar behagar Herren
gör han även hans fiender*
till vänner.

8 Bättre äga lite med rättfärdighet
än tjäna mycket med orätt.

9 Människans hjärta tänker ut sin väg,
men Herren styr hennes steg.

10 Gudomligt beslut
är på kungens läppar,
hans mun tar inte miste i domen.

11 Rätt våg och vikt är från Herren,
alla vikter i pungen är hans verk.

12 Kungar avskyr onda gärningar,
för tronen befästs
genom rättfärdighet.

13 Rättfärdiga läppar behagar kungar,
den som talar sanning blir älskad.

14 Kungens vrede förebådar död,
men en vis man kan stilla den.

15 När kungens uppsyn är ljus
betyder det liv,
hans välvilja är
som ett moln med vårregn.

16 Att vinna vishet
är bättre än guld,
att vinna insikt
är mer värt än silver.

17 De ärligas väg
är att undvika det onda,
den som ger akt på sin väg
bevarar sitt liv.

18 Stolthet går före undergång
och högmod går före fall.

19 Bättre vara ödmjuk bland de ringa
än dela byte med de stolta.

20 Den som ger akt på ordet
finner det goda,
lycklig är den
som litar på Herren.

21 Den som har vist hjärta
kallas klok,
och ljuvligt tal främjar lärdom.*

22 Den som äger insikt
har en källa till liv,
men att fostra dårar är dårskap.

23 Den vises hjärta
gör hans mun klok
och främjar lärdom
på hans läppar.

24 Milda ord är som rinnande honung,
ljuva för själen
och en läkedom för kroppen.

25 En väg kan verka rätt
för en människa,
men till slut leda till döden.

26 Arbetarens hunger
får honom att arbeta,
hans egen mun driver på honom.

27 En illasinnad man
gräver upp det onda,
brännande eld är på hans läppar.

28 En falsk människa skapar gräl,
baktalaren skiljer vänner åt.

29 Den våldsamme förleder sin nästa
och leder honom in på en väg
som inte är god.

30 Den som kniper med ögonen
har vrånga tankar,
sammanpressade läppar
är redo till ont.

31 Grått hår är en ärekrona,
den vinns på rättfärdighetens väg.

32 Bättre en tålmodig man
än en hjälte,
bättre styra sitt sinne
än inta en stad.

33 Lotten kastas i knät,
men avgörandet kommer alltid
från Herren.

Fotnoter
16:7hans fiender   Annan översättning: ”sina fiender”.
16:21lärdom   Annan översättning: ”övertalningsförmågan” (även i vers 23).

Parallellställen
16:1Ords 19:21 Jer 10:23.
16:2Ords 21:2.
16:3Ps 22:9 37:5 55:23 Ords 3:6 1 Petr 5:7.
16:4Rom 11:36 1 Petr 2:8.
16:5Ords 11:21 1 Petr 5:5.
16:6Ords 8:13 10:12 14:16 Joh 1:14 1 Petr 4:8.
16:8Ps 37:16 Ords 15:16f 17:1.
16:9Ords 19:21 20:24.
16:113 Mos 19:36 5 Mos 25:13 Ords 11:1 20:10 23.
16:12Ords 20:28 25:5 29:4 14.
16:13Ords 22:11.
16:14Ords 20:2.
16:15Ords 19:12.
16:16Job 28:15f Ords 3:14f 8:10f 19.
16:18Ords 11:2 18:12 Jer 49:16.
16:20Ords 13:13 19:8 Ps 2:12 146:5.
16:22Ords 13:14.
16:24Ords 12:25 24:13.
16:25Ords 14:12.
16:27Jak 3:6.
16:28Ords 17:9 18:6 20:3.
16:29Ords 1:10 16 12:26.
16:30Ords 6:13 10:10.
16:31Ords 20:29.
16:32Ords 14:17 19:11.
16:33Ords 18:18 29:26 Apg 1:26.