× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hjälpen kommer från Herren

1*En pilgrimssång.


Jag lyfter mina ögon till bergen.
Varifrån kommer min hjälp?

2*Min hjälp kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
3*Inte låter han din fot vackla,
inte slumrar han som bevarar dig.
4 Nej, han som bevarar Israel,
han slumrar inte, han sover inte.

5*Herren bevarar dig,
Herren är ditt skydd
på din högra sida.
6*Solen ska inte skada dig
om dagen,
inte månen om natten.
7*Herren ska bevara dig
från allt ont,
han ska bevara din själ.
8*Herren ska bevara
din utgång och din ingång,
från nu och till evig tid.

Fotnoter
121:1 Ps 3:5 , 23:1 , Jes 40:26 .
121:2 2 Krön 20:12 , Ps 124:8 , 146:5f .
121:3 Ps 127:1 .
121:5 Ps 91:4f .
121:6 Jes 4:6 , 49:10 , Jona 4:8 , Upp 7:16 .
121:7 Joh 17:15 , 2 Tess 3:3 .
121:8 5 Mos 28:6 , Ps 113:2 , 115:18 .