× 
 Från
 Till
 Metod

 

Templets förstöring

1 En vishetspsalm av Asaf.


Varför, Gud, har du förkastat oss
för alltid?
Varför ryker din vrede
mot fåren i din hjord?
2 Tänk på din församling
som du vann i forna tider,
din arvedels stam
som du återlöste.
Tänk på Sions berg
där du tog din boning.

3 Vänd dina steg till dessa eviga ruiner.
Allt i helgedomen
har fienden förstört.
4 Dina motståndare skränade
på platsen där du möter oss,
de satte upp sina fälttecken
som tecken.
5 Det var som när yxor höjs
i en tät skog,
6 alla ornament slog de sönder
med yxa och hacka.
7 De satte eld på din helgedom
och vanhelgade ditt namns boning
ända till grunden.
8 De sade i sina hjärtan:
"Vi ska kuva dem fullständigt!"
Alla Guds mötesplatser
brände de ner i landet.
9 Vi ser inte våra tecken,
ingen profet finns kvar
och ingen av oss vet
hur länge det varar.

10 Hur länge, Gud,
ska fienden få håna
och ständigt förakta ditt namn?
11 Varför håller du tillbaka din hand,
din högra hand?
Dra fram den ur din famn
och förgör dem!

12 Gud, min kung sedan urminnes tid,
du som skapar frälsning på jorden!
13 Du delade havet med din makt,
du krossade drakarnas huvuden
på vattnet,
14 du knäckte Leviatans huvuden
och gav honom till mat
åt öknens skaror.
15 Du lät källa och bäck bryta fram,
du lät starka strömmar torka ut.
16 Din är dagen, din är också natten,
du har skapat ljuset* och solen.
17 Du har fastställt jordens alla gränser.
Sommar och vinter är skapade
av dig.

18 Tänk på hur fienden hånar, Herre,
hur ett dåraktigt folk
föraktar ditt namn!
19 Ge inte din turturduvas själ
åt vilddjuren,
glöm inte dina förtrycktas liv
för alltid!
20 Tänk på förbundet,
för landets mörka vrår
är fulla av våldets nästen.
21 Låt inte den kuvade
vända skamsen tillbaka,
låt den förtryckte och fattige
få prisa ditt namn.

22 Res dig, Gud, och för din talan!
Tänk på hur dåren hånar dig
dagen lång.
23 Glöm inte dina fienders rop,
det skrän som ständigt stiger
från dina motståndare.

Fotnoter
74:16ljuset    Annan översättning: "himlaljusen" (måne och stjärnor).

Parallellställen
74:1Ps 77:8 79:13 95:7 100:3.
74:42 Mos 29:42f Klag 2:7f.
74:61 Kung 6:18 29 32.
74:72 Kung 25:9 Jes 64:10.
74:9Klag 2:9 Hes 7:26 Amos 8:12.
74:12Ps 44:5 68:21.
74:132 Mos 14:21 15:4f Ps 78:13 Jes 51:9f Hes 29:3.
74:14Job 40:20 Jes 27:1.
74:152 Mos 17:6 4 Mos 20:11 Jos 3:16f.
74:161 Mos 1:14f Ps 104:19 136:7f.
74:22Ps 7:7 Jes 3:13.