× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön efter Jerusalems förstöring

1 En psalm av Asaf.


Gud, hednafolken trängde in
i din arvedel,
de vanhelgade ditt heliga tempel,
de gjorde Jerusalem
till en grushög.
2 De gav dina tjänares kroppar
som mat åt himlens fåglar,
dina trognas kött åt markens djur.
3 De spillde deras blod som vatten
runt Jerusalem,
och ingen begravde dem.
4 Vi föraktas av våra grannar,
hånas av dem som bor
omkring oss.

5 Hur länge, Herre?
Ska du vara vred för evigt?
Hur länge ska din lidelse
brinna som eld?
6 Ös din vrede över hednafolken
som inte känner dig,
över de riken som inte åkallar
ditt namn,
7 för de har slukat Jakob
och ödelagt hans boning.

8 Tillräkna oss inte våra fäders synder,
låt din barmhärtighet
möta oss snart,
för vi har sjunkit mycket djupt.
9 Hjälp oss, du vår frälsnings Gud,
för ditt namns äras skull!
Rädda oss och försona
våra synder för ditt namns skull!
10 Varför ska folken få säga:
"Var är nu deras Gud?"
Låt våra ögon få se
hur det blir känt bland folken
att du hämnas
dina tjänares spillda blod.
11 Låt fångarnas klagan
komma inför ditt ansikte,
låt dödens barn få leva
genom din starka arm.
12 Låt våra grannar få sjufalt igen
för sitt hån mot dig, Herre.
13 Då ska vi,
ditt folk och fåren i din hjord,
tacka dig för evigt
och förkunna ditt lov
från släkte till släkte.

Parallellställen
79:12 Kung 25:9f Ps 74:4f Jer 26:18 Mika 3:12.
79:4Ps 44:14 80:7 89:42 Dan 9:16.
79:5Ps 77:8 85:6 89:47.
79:6Ps 69:25 Jer 10:25 Hes 21:31 Sef 3:8.
79:9Ps 115:1.
79:102 Mos 32:12 5 Mos 32:43 Ps 115:2 Joel 2:17.
79:11Ps 102:20f.