× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Bön om Herrens hjälp mot fiender
1 Hämndens Gud, Herre,
hämndens Gud, visa dig!
2 Res dig, du jordens domare,
ge de stolta vad de förtjänar!
3 Hur länge ska de gudlösa, Herre,
hur länge ska de gudlösa
triumfera?
4 Deras tal flödar av fräckhet,
alla förbrytare förhäver sig.
5Herre, de krossar ditt folk,
de förtrycker din arvedel,
6 de dödar änkor och främlingar
och mördar de faderlösa,
7 och de säger:
"Herren ser det inte,
Jakobs Gud märker det inte."

8 Fatta, ni oförnuftiga bland folket!
Dårar, när ska ni bli kloka?
9 Han som har planterat örat,
skulle han inte höra?
Han som format ögat,
skulle han inte se?
10 Han som fostrar folken,
skulle han inte straffa,
han som lär människan förstånd?
11Herren känner
människornas tankar,
han vet att de är tomhet.

12 Salig är den som du, Herre,
fostrar och lär från din lag
13 för att ge honom ro
från onda dagar
tills graven är grävd
för de gudlösa.
14Herren förskjuter inte sitt folk,
han överger inte sin arvedel.
15 Rättvisa ska åter gälla i rätten,
och alla som har ärliga hjärtan
ska följa den*.

16 Vem står upp för mig mot de onda?
Vem hjälper mig mot förbrytarna?
17 Om inte Herren var min hjälp
skulle min själ snart bo i det tysta.
18 När jag säger: "Min fot vacklar",
då är din nåd mitt stöd, Herre.
19 När mitt inre är fullt av bekymmer,
då gläder din tröst min själ.

20 Kan en orättfärdig domstol*
ha gemenskap med dig,
en som gör orätt* i lagens namn,
21 som angriper en rättfärdig själ
och fördömer oskyldigt blod?
22 Men Herren har blivit min borg,
min Gud är min tillflykts klippa.
23 Han låter deras brott
drabba dem själva,
han förgör dem
för deras ondska.
Herren vår Gud
ska förgöra dem.

Fotnoter
Ps 94 sjöngs enligt Mishna varje onsdag i templet av leviternas kör.
94:15följa den   Annan översättning: "ha en framtid".
94:20domstol   Annan översättning: "tron".
94:20gör orätt   Annan översättning: "vållar lidande".

Parallellställen
94:15 Mos 32:35 Jes 35:4 Jer 51:56 Nah 1:2 Rom 12:19.
94:21 Mos 18:25 Ps 7:7 9 28:4 31:24.
94:3Job 20:5 Ps 75:5f.
94:7Job 22:13 Ps 10:4 11f 73:11.
94:92 Mos 4:11 Ords 20:12.
94:11Job 11:11 Ps 39:12 62:10 1 Kor 3:20.
94:12Job 5:17 Ps 119:71 Ords 3:11f Hebr 12:5f.
94:13Ps 112:8.
94:145 Mos 31:6 1 Sam 12:22 Rom 11:2 Hebr 13:5f.
94:15Ps 64:10f.
94:17Ps 124:1f.
94:19Ps 119:50 92.
94:22Ps 9:10 18:3 59:17 71:7.