× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det frälsta Israels lovsång

1 På den dagen ska du säga:

"Jag tackar dig, Herre!
Du var vred på mig,
men din vrede har upphört
och du tröstar mig.
2 Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och inte rädd,
för HerrenHerren* är min styrka
och min lovsång.
Han har blivit min frälsning."
3 Med fröjd ska ni ösa vatten
ur frälsningens källor.
4 På den dagen ska ni säga:
"Tacka Herren,
åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända
bland folken.
Förkunna att hans namn
är upphöjt.
5 Lovsjung Herren,
för han har gjort härliga ting.
Låt det bli känt över hela jorden.
6 Ropa av fröjd och jubla,
ni Sions invånare,
för Israels Helige är stor,
han är mitt ibland er."

Fotnoter
12:2Herren Herren   Hebr. Jah Jhvh (jfr hallelú Jah , "prisa Herren", Ps 104:35 ). Även i 26:4 , 38:11 .

Parallellställen
12:1Jes 11:11f 38:17.
12:22 Mos 15:2 Ps 118:14 Jes 45:17 62:11.
12:3Jes 32:15 44:3 55:1 Joh 4:14 7:37f Apg 2:1f.
12:41 Krön 16:8 Ps 105:1 Jes 25:1.
12:5Ps 47:7 Jes 44:23.
12:6Jes 52:9 Sef 3:14f Sak 9:9.