× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Herrens godhet och hjälp

1 Av David, när han spelade galen inför Abimelek*, som drev bort honom så att han kom undan.


2 Jag vill alltid prisa Herren,
hans lov ska ständigt
vara i min mun.
3 Min själ ska vara stolt i Herren,
de ödmjuka ska höra det
och glädjas.
4 Lova Herren med mig,
låt oss upphöja hans namn
tillsammans!

5 Jag sökte Herren
och han svarade mig,
han räddade mig
från allt som skrämde mig.
6 De som ser upp till honom
strålar av fröjd,
deras ansikten* behöver inte
rodna av skam.
7 Här är en plågad som ropade,
och Herren hörde honom
och frälste honom
ur all hans nöd.
8Herrens ängel vakar
runt dem som vördar honom,
och han befriar dem.

9 Smaka och se att Herren är god!
Salig är den som flyr till honom.
10 Vörda Herren, ni hans heliga,
för de som vördar honom
saknar ingenting.
11 Unga lejon lider nöd och hungrar,
men de som söker Herren
saknar inget gott.

12 Kom, barn, lyssna till mig!
Jag ska lära er att vörda Herren.
13 Är du en människa
som älskar livet
och vill se goda dagar?
14 Vakta då din tunga
från det som är ont,
dina läppar från att tala svek.
15 Undvik det onda och gör det goda,
sök friden och följ den.

16Herrens ögon är vända
till de rättfärdiga
och hans öron till deras rop.
17 Men Herrens ansikte
är emot dem som gör det onda,
för att utplåna minnet av dem
från jorden.

18 De rättfärdiga ropar
och Herren hör,
han räddar dem ur all deras nöd.
19Herren är nära dem
som har ett förkrossat hjärta
och frälser dem
som har en bedrövad ande.
20 Mycket får den rättfärdige lida,
men Herren räddar honom ur allt.
21 Han bevarar alla hans ben,
inte ett enda av dem ska krossas.*

22 Ondskan blir den gudlöses död,
och de som hatar den rättfärdige
ska stå med skuld.
23 Men Herren friköper
sina tjänares själar,
och ingen som flyr till honom
ska stå med skuld.

Fotnoter
Ps 34 Alfabetisk psalm: verserna (från 34:2 ) börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd.
34:1när han spelade galen inför Abimelek   Se 1 Sam 21:10f . Kungen kallas där Akish, men Abimelek var ett vedertaget namn på härskare i Gazaområdet (jfr 1 Mos 20:2 , 26:1 ).
34:6De som ser upp till honom … deras ansikten   Andra handskrifter: "Se upp till honom … ert ansikte".
34:21 Citeras i Joh 19:36 som profetia om Jesu korsfästelse (jfr 2 Mos 12:46 ).

Parallellställen
34:11 Sam 21:13f.
34:2Ps 104:33 146:2 Ef 5:20.
34:3Ps 69:33.
34:5Jes 65:24 Matt 7:7.
34:81 Mos 32:1f 2 Kung 6:17 Ps 91:11f.
34:9Hebr 6:5 1 Petr 2:3.
34:10Ps 33:19 37:19.
34:11Luk 1:53.
34:13Pred 3:13 5:18 1 Petr 3:10f.
34:14Ef 4:29 5:4 Kol 4:6.
34:15Ps 37:27 Jes 1:16f Rom 12:18 Hebr 12:14.
34:162 Krön 16:9 Job 36:7 Ps 33:18.
34:17Job 18:17 Ps 9:6 73:20 109:15.
34:18Ps 145:18.
34:19Ps 51:19 145:18 147:3 Jes 57:15 66:2 Luk 18:13f.
34:20Job 5:17f Ps 71:20 Ords 24:16 2 Tim 3:11.
34:212 Mos 12:46 Ps 91:11f Matt 10:30 Joh 19:36.
34:23Ps 37:33 40.