× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus förlåter synder

Kapitel 2

1 Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma,2 samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem.3 Då förde man till honom en lam som bars av fyra män.4 Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på.5 Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna."6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan:7 "Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud."8 Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sade till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan?9 Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå?10 Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder." Och han sade till den lame:11 "Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!"12 Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: "Något sådant har vi aldrig sett."

Jesus hos publikaner och syndare

13 Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom, och han undervisade dem.14 När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset, och han sade till honom: "Följ mig!" Och Levi* steg upp och följde honom.
15 När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många publikaner och syndare* som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom.16 De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare, och de frågade hans lärjungar: "Varför äter han med publikaner och syndare?"17 Jesus hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare."

Jesus och fastan

18 Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom man och frågade Jesus: "Varför fastar* Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?"19 Jesus svarade: "Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta.20 Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta.21 Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan bli värre.22 Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar."

Jesus är sabbatens Herre

23 En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält, och hans lärjungar började rycka av ax där de gick.24 Då sade fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?"25 Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde, när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta:26 hur han gick in i Guds hus, då Abjatar* var överstepräst, och åt skådebröden,* som endast prästerna fick äta, och hur han även gav till dem som var med honom?"27 Och Jesus sade till dem: "Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.28 Så är Människosonen Herre också över sabbaten."

Fotnoter
2:14Levi Se not till Matt 9:9 .
2:15publikaner och syndare Se not till Matt 10:3 .
2:18fastar Se not till Matt 6:16 .
2:26Abjatar var son till prästen Ahimelek (1 Sam 21:1 ) och insattes till överstepräst när David regerade som kung. Han var kungens trogne följeslagare, när David levde som flykting undan Saul.
2:26skådebröden Se not till Matt 12:4 .