× 
 Från
 Till
 Metod

 

Glädjebudet om Sions återlösning

Kapitel 52

1 Vakna upp, vakna upp, kläd
dig i din styrka, du Sion,
kläd dig i din högtidsskrud,
du Jerusalem, du heliga stad,ty ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig.
2 Skaka stoftet av dig,stå upp och intag din plats, Jerusalem.Lös banden från din hals,
du fångna dotter Sion.
3 Ty så säger Herren:Ni har blivit sålda för intet,därför skall ni också utan pengar bli återlösta.

4 Så säger Herren Herren:Mitt folk drog i forna dagar
ner till Egyptenoch vistades där som främlingar.Och Assur har förtryckt dem utan orsak.
5 Vad har jag nu här, säger Herren,då man har fört bort mitt folk utan skäl?Dess tyranner skränar,
säger Herren,och mitt namn blir ständigt hånat, varje dag.
6 Därför skall mitt folk lära känna mitt namn,därför skall det på den dagen förståatt jag är den som säger:
Se, här är jag!

7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotstegnär han kommer över bergenoch förkunnar frid,bär fram goda nyheteroch förkunnar frälsningoch säger till Sion:"Din Gud är konung!"
8 Hör, dina väktare ropar
med hög röst,de jublar alla,ty de skall med egna ögon få seHerren vända tillbaka till Sion.
9 Brist ut i jubel tillsammans,ni Jerusalems ruiner,ty Herren tröstar sitt folk,han återlöser Jerusalem.
10 Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon,alla jordens ändar skall se
vår Guds frälsning.

11 Drag bort! Drag bort!
Gå ut därifrån!
Rör inte vid något orent!Gå ut från henne, rena er,ni som bär Herrens kärl.
12 Ni skall inte gå ut med hastoch inte vandra bort
som flyktingar,ty Herren går framför er,och Israels Gud avslutar ert tåg.

Herrens tjänares lidande


och härlighet

13 Se, min tjänare skall handla vist.Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.
14 Liksom många häpnade över dig,så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mänsoch hans gestalt
mer än andra människors.
15 Han skall bestänka många folk.Inför honom kommer kungar att förstummas,ty de får se sådant
som aldrig har berättats för democh lära känna
vad de aldrig har hört.

Fotnoter
52:13Angående ställning och uppbyggnad ###buildFootNoteLink2, bok av saknas!:12 (ofta kallat Jes 53) , se not till 57:21 .
52:13handla vist Annan översättning: "ha framgång".
52:15bestänka Liktydigt med "rena", se t ex 3 Mos 14:7 , 4 Mos 8:7 .