× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens tjänare

1 Se, min tjänare som jag stöder,

min utvalde som min själ
glädjer sig över.
Jag har sänt min Ande
över honom.
Han ska utbreda rätten
bland hednafolken.*
2 Han ska inte skria eller ropa,
inte låta sin röst höras på gatorna.
3 Ett brutet strå
ska han inte krossa,
en tynande veke
ska han inte släcka.
Han ska i trofasthet utbreda rätten.
4 Han ska inte försvagas
eller brytas ner
förrän han har grundat rätten
på jorden.
Havsländerna väntar
på hans undervisning.

5 Så säger Gud,
Herren som har skapat himlen
och spänt ut den,
han som har brett ut jorden
med allt som växer där,
han som har gett liv åt folket
som bor där
och ande åt dem som vandrar
på den.
6 Jag, Herren,
har kallat dig i rättfärdighet.
Jag ska hålla dig i handen,
jag ska bevara dig
och göra dig till ett förbund
för folket,
till ett ljus för hednafolken,*
7 för att du ska öppna blinda ögon
och föra fångar ut ur fängelset,
ur fångenskapen
dem som sitter i mörker.
8 Jag är Herren,
det är mitt namn.
Jag ger inte min ära åt någon annan
eller mitt lov åt avgudabilder.
9 Se, det jag förkunnade förut
har kommit.
Nu förkunnar jag nya ting,
jag låter er höra om dem
innan de visar sig.
En ny sång
10 Sjung en ny sång till Herren,
sjung hans lov från jordens ände,
ni som reser på havet
och allt som finns i det,
ni havsländer med era invånare.
11 Höj din röst,
du öken med dina städer,
ni byar där Kedar bor.
Jubla, ni Selas* invånare,
ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren ära,
förkunna hans lov i havsländerna.
Herren ska gripa in
13Herren drar ut som en hjälte,
han eggar upp sig
med en krigares iver.
Han ropar högt, han höjer härskri
och visar sin makt
mot sina fiender.
14 Länge har jag tigit,
jag höll mig stilla,
jag lade band på mig.
Men nu ska jag skrika
som en barnaföderska,
jag ska flämta och flåsa
på samma gång.
15 Jag ska ödelägga berg och höjder
och låta allt deras gräs torka bort.
Jag ska göra strömmar till land
och låta sjöar torka ut.
16 De blinda ska jag leda
på en väg som de inte känner,
på okända stigar
ska jag föra dem fram.
Jag ska göra mörkret framför dem
till ljus
och det ojämna till jämn mark.
Detta är vad jag ska göra,
och jag ska inte överge dem.
17 Men de som litar till avgudabilder
och säger till gjutna bilder:
"Ni är våra gudar",
de ska vika tillbaka
och stå där med skam.
Israels barn är blinda och döva
18 Ni som är döva, hör!
Ni som är blinda, skåda och se!
19 Vem är så blind som min tjänare
och så döv som min
budbärare som jag sänder?
Vem är så blind som min förtrogne,
så blind som Herrens tjänare?
20 Du har sett mycket
men inte tagit vara på det.
Öronen är öppna,
men ingen lyssnar.
21Herren ville
för sin rättfärdighets skull
låta sin undervisning
komma till makt och ära.

22 Men detta är ett plundrat
och skövlat folk.
De ligger alla bundna i hålor,
gömda i fängelser.
De har utlämnats till plundring
utan att någon räddar,
till skövling utan att någon säger:
"Ge tillbaka."

23 Vem bland er lyssnar på detta,
tar vara på det
och hör för framtiden?
24 Vem har lämnat Jakob till skövling
och Israel åt plundrare?
Är det inte Herren,
som vi syndat mot?
De ville inte vandra på hans vägar
eller höra hans undervisning.
25 Därför öste han sin brinnande vrede
över dem – krigets raseri.
De förbrändes av det runt omkring,
men de besinnade det inte.
De förtärdes av det
men tog det inte till sitt hjärta.

Fotnoter
42:1f Citeras i Matt 12:18f som profetia om Messias.
42:6 Citeras av Paulus i Apg 13:47 som profetia om hedningarnas frälsning.
42:11Kedar … Sela   Nordarabiskt ökenfolk samt troligen Petra söder om Döda havet.

Parallellställen
42:1Jes 61:1 Matt 3:17 12:18f 17:5.
42:5Neh 9:6 Job 33:4 Ps 24:1 Jes 40:22 45:12.
42:6Jes 9:2f 49:6 8 60:3 Luk 1:79 2:32.
42:7Jes 35:5 61:1 Matt 11:5 15:30 Luk 7:22.
42:82 Mos 6:3 Ps 83:19 Jes 48:11 1 Joh 5:21.
42:10Ps 33:3 40:4 96:1 98:1 149:1 Upp 5:9 14:3.
42:14Ps 50:21 Jes 57:11.
42:16Jes 40:3f.
42:17Ps 97:7 Jes 1:29 44:11 45:16.
42:18Jes 43:8.
42:20Jes 6:9f Matt 13:13f Rom 2:21.
42:25Jer 7:20 Hes 20:8 Hos 5:10 Rom 2:5.