× 
 Från
 Till
 Metod

 

TREDJE BOKEN

Undran över de gudlösas framgång

1 En psalm av Asaf.


Gud är verkligen god mot Israel,
mot dem som har rena hjärtan.
2 Men jag var nära att snava
med mina fötter,
mina steg var nära att slinta,
3 för jag greps av avund
mot de högmodiga
när jag såg de gudlösas framgång.

4 De är fria från plågor
fram till sin död,
deras kroppar är välnärda.
5 De drabbas inte av mänsklig nöd,
de plågas inte
som andra människor.
6 Därför är högmod deras halsband
och våld den dräkt de sveper sig i.
7 Deras ögon kikar fram* ur fetman,
deras hjärtans fantasier
har ingen gräns.

8 De hånar och hotar med ondska,
överlägset hotar de med förtryck.
9 De öppnar sin mun mot himlen
och deras tunga far fram på jorden.
10 Därför vänder sig folket till dem,
de suger i sig vatten i mängd.
11 De säger:
"Hur skulle Gud kunna veta?
Den Högste har väl ingen vetskap?"
12 Sådana är de gudlösa,
ständigt trygga
med växande rikedom.

13 Förgäves höll jag mitt hjärta rent
och tvådde mina händer i oskuld!
14 Jag var plågad hela dagen
och tuktad varje morgon –
15 men hade jag sagt:
"Så tänker jag tala",
då hade jag svikit dina barns släkte.

16 Jag funderade
och försökte förstå det,
men det var för svårt för mig,
17 tills jag kom in i Guds helgedom
och insåg deras öde.

18 Du ställer dem på det hala,
du störtar dem i fördärvet.
19 Hur plötsligt ska de inte gå under!
De förgås och får ett fruktansvärt
slut.
20 Så som en dröm är borta
när man vaknar
ska du, Herre, förakta dem
som skuggbilder när du griper in.

21 När mitt hjärta var bittert
och det stack i mitt inre,
22 då var jag oförnuftig
och förstod ingenting,
jag var som ett djur inför dig.

23 Men jag är alltid hos dig,
du håller mig i min högra hand.
24 Du leder mig med ditt råd
och tar sedan emot mig med ära.
25 Vem har jag i himlen utom dig?
Och har jag dig,
söker jag inget på jorden.
26 När min kropp och mitt hjärta
ger upp,
är Gud mitt hjärtas klippa
och min lott för evigt.

27 De som är fjärran från dig går under,
du förgör alla som är otrogna
mot dig.
28 Men för mig är det gott
att vara nära Gud.
Jag tar min tillflykt
till Herren, Gud,
för att förkunna
alla dina gärningar.

Fotnoter
73:7Deras ögon kikar fram   Andra handskrifter (Septuaginta): "Deras synd tränger fram".

Parallellställen
73:1Ps 24:4 51:9 12 Matt 5:8.
73:3Job 21:7f Ps 37:1 Ords 23:17 Jer 12:1.
73:75 Mos 32:15 Job 15:27 Jer 5:28.
73:11Job 22:13 Ps 10:11 94:7 Hes 8:12.
73:12Job 12:6 Ps 49:7 52:9.
73:13Job 34:9 35:3 Ps 26:6 Matt 27:24.
73:18Job 21:17f Ps 35:6f 36:13 Jer 23:12.
73:194 Mos 16:21 Ps 37:38 Ords 1:27.
73:20Job 20:8 Ps 78:65.
73:24Ps 32:8 48:15 49:16 Jes 28:29 30:21 58:11.
73:26Ps 18:2f 142:6 Klag 3:24.