× 
 Från
 Till
 Metod

 

Fortsättning av föregående psalm
1Herre, varför stannar du på avstånd
och döljer dig i nödens tider?
2 De gudlösas högmod
plågar* den förtryckte.
Låt dem fångas i de onda planer
de har smitt,
3 för den gudlöse skryter
över sina själviska begär,
han välsignar den girige
och föraktar Herren.

4 I sitt högmod
söker han inte Gud*,
i alla hans tankar
finns ingen plats för Gud.
5 Han har ständig framgång
på sina vägar,
dina domar går högt
över hans blick,
han fnyser åt alla sina fiender.
6 Han säger i sitt hjärta:
"Jag vacklar inte,
mig drabbar aldrig
någon olycka."
7 Hans mun är full av förbannelse,
svek och förtryck,
under hans tunga
finns ondska och olycka.

8 Han ligger på lur vid gårdarna,
han vill döda den oskyldige i smyg,
hans ögon spanar
efter den olycklige.
9 Han lurar dold
som ett lejon i sitt snår,
han lurar för att gripa den svage,
han griper den svage
och drar in honom i sitt nät.
10 Han hukar sig ner, han ligger på lur,
och de olyckliga faller i hans klor.
11 Han säger i sitt hjärta:
"Gud glömmer,
han har dolt sitt ansikte,
han ser det aldrig."

12 Res dig, Herre!
Gud, lyft din hand,
glöm inte de svaga!
13 Varför får den gudlöse förakta Gud
och säga i sitt hjärta
att du inte ställer till svars?
14 Du ser det,
du ser olycka och sorg
för att ta det i din hand.
Den olycklige lämnar sig åt dig,
du är den faderlöses hjälpare.
15 Bryt den ondes och gudlöses arm,
gör upp med hans gudlöshet
tills du inte ser den mer!

16Herren är kung
i evigheters evighet,
hedningar försvinner
ur hans land.
17 Du hör de förtrycktas längtan,
Herre,
du styrker deras hjärtan,
du vänder ditt öra till dem
18 för att ge den faderlöse
och förtryckte rätt.
Människor komna av jord
ska aldrig mer sprida skräck.

Fotnoter
10:2plågar   Annan översättning: "jagar".
10:4 Annan översättning: "I sitt högmod (säger) han: Gud straffar inte, det finns ingen Gud – så är alla hans tankar."

Parallellställen
10:1Klag 3:56.
10:2Ps 37:12.
10:4Job 21:14 Ps 14:1.
10:5Hes 12:27.
10:7Ps 73:8 140:4 Rom 3:14.
10:9Ps 17:12 37:32 59:4 140:6 Jer 5:26 Mika 7:2.
10:10Job 39:2.
10:11Job 22:13 Ps 73:11 94:7.
10:13Hes 8:12.
10:14Ps 68:6 2 Tim 1:12.
10:15Ps 37:10 36 104:35.
10:16Ps 29:10 93:1 145:13 146:10 Jer 10:10.
10:185 Mos 10:18 Jes 2:22 29:20.