× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens omsorg om den ringe
1Halleluja!
Prisa, ni Herrens tjänare,
prisa Herrens namn!
2Välsignat är Herrens namn
från nu och till evig tid!
3Från solens uppgång
till dess nedgång
prisas Herrens namn.

4Herren är upphöjd över alla folk,
hans ära når över himlen.
5Vem är som Herren vår Gud,
han som tronar så högt,
6som ser ner så djupt –
vem i himlen och på jorden?
7Han reser den ringe ur stoftet
och lyfter den fattige ur dyn
8för att sätta honom bland furstar,
bland sitt folks furstar.
9Han ger den ofruktsamma ett hem
som en lycklig mor med barn.
Halleluja!

Fotnoter
Ps 113 sjungs tillsammans med Ps 114 före den judiska påskmåltiden.
113:1 Ps 134:1 , 135:1 .
113:2 Ps 115:18 , 145:21 , Dan 2:20 .
113:3 Ps 50:1 , Mal 1:11 .
113:4 Ps 57:12 , 97:9 , 99:2 , 148:13 .
113:5 2 Mos 15:11 , Ps 103:19 , 138:6 , Jes 57:15 .
113:6 Ps 138:6 .
113:6vem i himlen och på jorden   Annan översättning: "i himlen och på jorden".
113:7 1 Sam 2:7f , Job 5:11 , Ps 107:41 , Luk 1:52 .
113:8 Job 36:7 .
113:9 1 Mos 21:2 , 1 Sam 1:20 , 2:5 , Jes 54:1 , Luk 1:57 , Gal 4:27 .