× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sofars andra tal

1 Då tog Sofar från Naama till orda och sade:


2 Mina tankar tvingar mig att svara,
jag är så upprörd.
3 Kränkande tillrättavisning
måste jag höra,
men mitt förstånds ande
ger mig svar.

4 Vet du inte att det alltid varit så,
ända sedan människan
sattes på jorden,
5 att de gudlösas jubel är kortvarigt,
att den gudlöses glädje
varar ett ögonblick?
6 Även om hans förhävelse
stiger mot himlen
och hans huvud når till molnen,
7 så förgås han dock för alltid
som sin egen träck.
De som såg honom ska fråga:
”Var finns han?”
8 Likt en dröm flyger han bort
och ingen finner honom,
han jagas i väg
som en syn om natten.
9 Ögat som såg honom
ser honom aldrig mer,
hans plats får inte återse honom.
10 Hans barn måste gottgöra de fattiga,
hans händer återlämna
hans rikedom.
11 Hans ben var fulla
av ungdomskraft,
men de ska ligga i stoftet
med honom.

12 Även om ondskan är söt i hans mun
och han gömmer den
under tungan,
13 även om han är rädd om den
och inte vill förlora den
utan förvarar den i sin mun,
14 så förvandlas hans föda i hans inre
och blir till ormgift
inom honom.
15 Den rikedom han slukat
måste han kräkas upp,
Gud driver ut den ur hans buk.
16 Ormgift ska han suga i sig,
giftormens tunga ska döda honom.
17 Inga bäckar får han se,
inget flöde av honung
och gräddmjölk.
18 Han måste återlämna
vad han tjänat,
han får inte njuta av det
eller glädjas åt den rikedom
han vunnit,
19 för han slog och övergav de ringa,
han rövade åt sig hus
som han inte hade byggt.

20 Han känner ingen ro i sitt inre,
han kan inte rädda sig
genom sina ägodelar.
21 Inget kom undan hans glupskhet,
därför ska hans framgång
inte bestå.
22 Mitt i sitt överflöd
ska han drabbas av nöd,
lidande av alla slag
ska möta honom.
23 När han fyller sin buk
ska Gud sända sin vredes glöd
över honom,
och den ska träffa honom som regn.
24 Flyr han för vapen av järn
ska kopparbågens pilar
genomborra honom.
25 Drar han ut pilen från sin rygg
och den blanka udden
ur sin galla,
då drabbar honom dödsångest.
26 Djupt mörker väntar
på hans ägodelar.
En eld som ingen blåser på
ska förtära honom,
den ska ödelägga
det som finns kvar i hans tält.
27 Himlarna visar hans skuld
och jorden reser sig mot honom.
28 Allt i hans hus drivs bort
som forsande vatten
på vredens dag.
29 Det är vad den gudlösa människan
får av Gud,
den lott Gud har bestämt.

Parallellställen
20:5Job 8:13 Ps 37:35f.
20:6Jes 14:13f Dan 4:10f Jer 51:53.
20:8Ps 37:36 73:20.
20:9Job 7:10 8:18 Ps 37:10 103:16.
20:10Job 27:14 Ps 109:10.
20:185 Mos 28:30f Job 10:15 Jer 12:13.
20:19Jes 5:8 Mark 12:40.
20:23Ps 11:6.
20:24Jer 48:24 Amos 5:19.
20:265 Mos 32:22 Job 15:30.
20:29Job 18:21 27:13f.