× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom över falsk gudsdyrkan

1 Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade:

2 Ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord: Hör Herrens ord, alla ni av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! 3 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. 4 Lita inte på lögnaktigt tal som säger: ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.” 5 Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, 6 sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte andra gudar, er själva till olycka. 7 Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag gett era fäder.

8 Men se, ni litar på lögnaktigt tal som inte hjälper. 9 Hur är det? Ni stjäl, mördar och är otrogna. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar som ni inte känner. 10 Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: ”Vi är räddade” – för att sedan fortsätta med allt detta avskyvärda. 11 Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste*? Se, jag har själv sett det, säger Herren.

12 Gå bort till den plats i Shilo* där jag först lät mitt namn bo, och se hur jag gjort med den på grund av mitt folk Israels ondska. 13 Och eftersom ni har gjort alla dessa gärningar, säger Herren, och inte lyssnat fastän jag har talat till er gång på gång, och inte har svarat fastän jag har kallat på er, 14 därför ska jag nu göra med detta hus som är uppkallat efter mitt namn och som ni förlitar er på, och med denna plats som jag gett er och era fäder, på samma sätt som jag gjorde med Shilo. 15 Jag ska kasta bort er från mitt ansikte, så som jag har kastat bort alla era bröder, Efraims alla ättlingar.

16 Be därför inte för detta folk och bär inte fram någon klagan eller förbön och för inte deras talan hos mig, för jag kommer inte att höra på dig. 17 Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? 18 Barnen samlar ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning*. För att kränka mig utgjuter de dryckesoffer åt andra gudar.

19 Men är det mig de kränker med detta? säger Herren. Är det inte snarare sig själva, till sin egen skam? 20 Därför säger Herren Gud så: Se, jag ska ösa min vrede och harm över denna plats, över både människor och djur, över åkerns träd och markens gröda, och den ska brinna utan att slockna.

21 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Lägg era brännoffer* tillsammans med era slaktoffer och ät upp köttet! 22 För på den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land gav jag dem inte några befallningar eller bud om brännoffer och slaktoffer. 23 Det bud jag gav dem var detta: ”Lyssna till min röst, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra helt på den väg jag befaller er, så ska det gå väl för er.” 24 Men de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta. De vände ryggen till mig, inte ansiktet.

25 Från den dag era fäder drog ut ur Egyptens land ända till i dag har jag sänt alla mina tjänare profeterna till er, gång på gång har jag sänt dem. 26 Men de ville inte höra eller lyssna till mig. De var upproriska och gjorde ännu mer ont än sina fäder.

27 Du ska säga dem allt detta, men de kommer inte att lyssna på dig. Du ska ropa till dem, men de kommer inte att svara dig. 28 Säg därför till dem: ”Här är det folk som inte lyssnar till Herren sin Guds röst och som inte tar emot tillrättavisning. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun.”

Dom över Hinnoms sons dal

29 Klipp av ditt hår* och kasta bort det, och stäm upp en sorgesång på höjderna, för Herren har förkastat och övergett det släkte som har väckt hans vrede. 30 Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. De har ställt upp sina avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. 31 De har byggt upp Tofethöjderna* i Hinnoms sons dal för att där bränna upp sina söner och döttrar i eld, fastän jag aldrig har befallt eller ens tänkt mig det.

32 Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla det ”Tofet” eller ”Hinnoms sons dal”, utan ”Dråpdalen”. Då ska man begrava i Tofet av brist på annan plats. 33 Detta folks döda kroppar ska bli mat åt himlens fåglar och markens djur, och ingen ska skrämma bort dem. 34 I Juda städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud*, för landet ska läggas öde.


Fotnoter
7:11ett rövarnäste   Uttrycket används av Jesus i Matt 21:13 , Mark 11:17 , Luk 19:46 .
7:12Shilo   Ort ca 3 mil norr om Jerusalem. Här stod tälthelgedomen under domartiden (Jos 18- 22, 1 Sam 1- 4). Härjades troligen av filisteerna (1 Sam 4, Ps 78:60 ).
7:18himlens drottning   Gudinnan Ishtar dyrkades i Babel med sötade offerkakor (jfr Hos 3:1 ). Motsvarades av Astarte (2 Kung 23:13 ), Ashera (2 Kung 23:4f ), Anat (not till 44:1 ) och grekiska Afrodite.
7:21brännoffer   Brändes helt åt Gud (3 Mos 1:9 ), till skillnad från slaktoffer som åts (3 Mos 7:11f ).
7:29Klipp av ditt hår   Uttryck för sorg (jfr 16:6 , Mika 1:16 ).
7:31Tofet   Betyder ”härd”. Här offrades barn åt avgudar (3 Mos 20:2f , Jer 32:35 ). Hinnomsdalen låg sydväst om Jerusalem och användes senare som en bild för evig eld (”Gehenna”, Matt 5:22 ).
7:34rop för brudgum och rop för brud   Annan översättning: ”brudgummens röst och brudens röst”.

Parallellställen
7:2Jer 17:9 26:2.
7:3Jes 1:16 Jer 18:11 26:13.
7:4Mika 3:11.
7:5Jer 4:1 22:3.
7:62 Mos 20:3 22:21f Jer 5:28 22:3.
7:9Hos 4:2.
7:11Jes 56:7 Matt 21:13 Mark 11:17 Luk 19:46.
7:12Jos 18:1 1 Sam 4:3f 11 Ps 78:60.
7:13Ords 1:24f Jes 65:12 66:4 Jer 25:4f.
7:142 Krön 7:16 Ps 132:13 Jer 26:6 9.
7:152 Kung 17:23 21:13f 24:20 Hos 9:17.
7:16Jer 11:14 14:11.
7:18Jer 19:13 44:17f.
7:21Hos 8:13.
7:221 Sam 15:22f Ps 51:18 Jes 1:11f Mika 6:7f.
7:232 Mos 19:5 3 Mos 26:12 5 Mos 6:3 10:12f Ps 37:39f.
7:24Jes 65:2 Jer 11:8 16:12 17:23 Hes 20:8.
7:252 Krön 36:15f.
7:26Jer 16:12.
7:29Jer 16:6 Hes 19:1 Mika 1:16.
7:302 Kung 21:4f Jer 32:34 Hes 8:16.
7:313 Mos 18:21 5 Mos 18:10 2 Kung 23:10 2 Krön 33:6 Jer 19:4f Hes 16:20f 23:37.
7:32Jer 19:11.
7:33Jer 34:20.
7:34Jes 24:7f Jer 16:9 25:10 33:11 Hes 26:13 Hos 2:11.